• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-101/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник број 404-101,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак
Грађевински материјал за побољшање услова  становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

04 - Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке