• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-057/2017 - Услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду.

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке