• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-044/2017 - Услуге ревизије (eкстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016.годину)

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) – Услуге ревизије (eкстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016.годину)

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге ревизије (eкстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016.годину)

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке