• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-002/2017 - техничка контрола пројекта за грађевниску дозволу постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“

Позив за достављање понуде (поступак набавке на које се закон не примењује члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 12/15 и 68/15),

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за и спровођење техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ општине Мали Зворник на катастарској парцели број 62/1.

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке