• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-079/2017 - Набавка софтвера за израду програмског буџета

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  Набавка софтвера за израду програмског буџета број  404-79, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка софтвера за израду програмског буџета

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

05 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке