• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-061/2017 - Изнајмљивање агрегата за манифестацију Сомовијада

Позив за достављање понуде у поступку набавке на коју се закон не примењује, члан 39. став2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС", бр. 124/2012, 12/15 и 68/15.

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за

Изнајмљивање агрегата за манифестацију Сомовијада

01 - Позив

02 - Одлука о додели уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке