• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-049/2017 - Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник број 404-49, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне Конкурсне документације

05 - Појашњење конкурсне документације 2

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке