• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Завршене

Приказ # 
Наслов Датум креирања
404-085/2020 - Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник 29 јун 2020
404-083/2020 - Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник 24 јун 2020
404-075/2020 - Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“ 23 јун 2020
404-077/2020 - Израда пројекта калцизације земљишта на подручју општине Мали Зворник 16 јун 2020
404-074/2020 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 16 јун 2020
404-069/2020 - Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику 11 јун 2020
404-067/2020 - Услуга израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи 28 мај 2020
404-063/2020 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица 22 мај 2020
404-062/2020 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 22 мај 2020
404-061/2020 - Набавка табли за обележавање назива улица, засеока и тргова и набавка таблица за обележавање кућног броја са називом улице у доњој зони – за потребе општине Мали Зворник 21 мај 2020
404-045/2020 - Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник 20 март 2020
404-037/2020 - Стручни надзор над извођењем радова од стране ЈКП „Дрина“ Мали Зворник на изградњи секундарне водоводне мреже у Амајићу и Доњој Трешњици 02 март 2020
404-036/2020 - Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне у насељу Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање) 21 фебруар 2020
404-035/2020 - Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном отвора мостова за меродавну велику воду 21 фебруар 2020
404-034/2020 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник 21 фебруар 2020
404-032/2020 - Услуге мобилне и фиксне телефоније 20 фебруар 2020
404-033/2020 - Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник 20 фебруар 2020
404-027/2020 - Репрезентација за потребе општинске управе 13 фебруар 2020
404-029/2020 - Друга измена и допуна плана генералне регулације насеља Мали Зворник 13 фебруар 2020
404-031/2020 - Израда плана детаљне регулације за изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи,општина Мали Зворник 13 фебруар 2020
404-030/2020 - Пројекат речног потока у засеоку Шахмановићи у Сакару на територији општине Мали Зворник - Израда Идејног решења и хидролошке студије 13 фебруар 2020
404-028/2020 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник 12 фебруар 2020
404-025/2020 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост) 11 фебруар 2020
404-023/2020 - Услуге израде пројекта побољшања флористичног састава ливаде и пашњака у циљу производње квалитетне кабасте хране за овчарску и козарску производњу 07 фебруар 2020
404-021/2020 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 31 јануар 2020
404-020/2020 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским, машинским и електро радовима) 31 јануар 2020
404-017/2020 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 31 јануар 2020
404-018/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 30 јануар 2020
404-011/2020 - Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник 24 јануар 2020
404-012/2020 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 24 јануар 2020
404-010/2020 - Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“ 24 јануар 2020
404-009/2020 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник 21 јануар 2020
404-007/2020 - Набавка канцеларијског материјала 17 јануар 2020
404-004/2020 - Набавка електричне енергије 17 јануар 2020
404-003/2020 - Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник 13 јануар 2020
404-005/2020 - Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера 13 јануар 2020
404-120/2019 - Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену 27 децембар 2019
404-118/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 20 децембар 2019
404-119/2019 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник 19 децембар 2019
404-115/2019 - Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник 11 децембар 2019
404-113/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије 06 децембар 2019
404-112/2019 - Израда пројектне документације за изградњу главног колектора фекалне канализације у Сакару 05 децембар 2019
404-110/2019 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 29 новембар 2019
404-106/2019 - Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“ 28 новембар 2019
404-105/2019 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 21 новембар 2019
404-104/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник 12 новембар 2019
404-103/2019 - Репрезентација за потребе општинске управе 01 новембар 2019
404-102/2019 Услуге превоза ученика ,наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник 24 октобар 2019
404-099/2019 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 23 октобар 2019
404-094/2019 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица 03 октобар 2019
404-091/2019 - Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“ 12 септембар 2019
404-090/2019 - Израда Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже од Новог моста до моста на реци Радаљ у КО Мали Зворник 06 септембар 2019
404-089/2019 - Израда Плана детаљне регулације за изградњу шест мостова на реци Црни Радаљ и присутних саобраћајница 06 септембар 2019
404-087/2019 - Услуге физичког обезбеђења имовине и објеката некадашња Пилана 30 август 2019
404-085/2019 - Дератизација (објеката и јавних површина) 15 август 2019
404-084/2019 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II 08 август 2019
404-081/2019 - Услуге израде пројекта парцелације у индустријској зони на територији општине Мали Зворник некадашња „Пилана“ 22 јул 2019
404-080/2019 - Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројекат изведеног стања за изградњу водовода Доња Трешњица – Амајић – Читлук - Цулине 22 јул 2019
404-075/2019 - Услуге кетеринга и организовања манифестације "Дрина је смисао живота 2019" 10 јул 2019
404-074/2019 - Ангажовање лица за обезбеђење манифестацијe –„Дрина је смисао живота 2019“ 09 јул 2019
404-061/2019 - Техничка реализација за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију 03 јул 2019
404-0682019 - Додатни радови на набавци и уградњи противпожарних врата,изради противпожарног зида између Хале 1 и Хале 3 и затварања полупаних прозора у Хали 1 и Хали 3 28 јун 2019
404-067/2019 - Радови на изради подлоге за асфалтирање индустријске зоне –додатни радови 26 јун 2019
404-064/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 21 јун 2019
404-062/2019 - Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Кaрађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке сигнализације 18 јун 2019
404-060/2019 - Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију „Дрина је смисао живота 2019“ 18 јун 2019
404-057/2019 - Реконструкција игралишта у Сакару 14 јун 2019
404-058/2019 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општинске управе Мали Зворник-поновљени поступак 11 јун 2019
404-054/2019 - Контрола плодности земљишта 30 мај 2019
404-049/2019 - Набавку огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 15 мај 2019
404-046/2019 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник 08 мај 2019
404-043/2019 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 12 април 2019
404-039/2019 - Набавка канцеларијског материјала Партија I – Канцеларијски материјал -поновљени поступак 10 април 2019
404-037/2019 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник 10 април 2019
404-033/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 10 април 2019
404-038/2019 - Израда пројеката, набавка и уградња септичке јаме са припадајућим грађевинским радовима за потребе одвода фекалне канализације за објекте Хале 1,2,3 некадашњa „Пиланa“ 05 април 2019
404-032/2019 - Набавка канцеларијског материјала 22 март 2019
404-031/2019 - Набавка путничког аутомобила за општину Мали Зворник 20 март 2019
404-030/2019 - Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање отпадних вода „Пилана“ 15 март 2019
404-029/2019 - Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера 14 март 2019
404-028/2019 - Израда Нутријент менаџмент планова за пољопривредна газдинства на подручју општине Мали Зворник 06 март 2019
404-026/2019 - Услуге одржавања програма електронске писарнице,локалне пореске администарције и трезора oбликована по партијама 26 фебруар 2019
404-021/2019 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“ 26 фебруар 2019
404-022/2019 - Набавка противградних ракета 26 фебруар 2019
404-019/2019 - Набавка канцеларијског материјала 14 фебруар 2019
404-017/2019 - Додатни електро радови на прикључењу трафо станице „Гучево“ 06 фебруар 2019
404-011/2019 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 30 јануар 2019
404-014/2019 - Репрезентација за потребе општинске управе 29 јануар 2019
404-012/2019 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица 22 јануар 2019
404-010/2019 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 17 јануар 2019
404-008/2019 - Набавка електричне енергије 17 јануар 2019
404-006/2019 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 11 јануар 2019
404-005/2019 - Услуге мобилне и фиксне телефоније 11 јануар 2019
404-003/2019 - Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник 10 јануар 2019
404-122/2018 - Израда Студије изводљивости водоснабдевања у насељу Радаљ општина Мали Зворник 24 децембар 2018
404-135/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 18 децембар 2018
404-134/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 18 децембар 2018
404-127/2018 - Стручни надзор за Адаптацију и санацију објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње 27 новембар 2018
404-126/2018 - Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње 23 новембар 2018
404-121/2018 - Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева, улица и индустријске зоне на територији општине Мали Зворник 23 новембар 2018
404-125/2018 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост) 21 новембар 2018
404-124/2018 - Израда идејног пројекта и пројекта за извођење санације клизишта 16 новембар 2018
404-123/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 15 новембар 2018
404-118/2018 - Зимско одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева на територији општине Мали Зворник 07 новембар 2018
404-119/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник 07 новембар 2018
404-109/2018 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 15 октобар 2018
404-113/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 12 октобар 2018
404-110/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 09 октобар 2018
404-111/2018 - Опремање просторије за сервер –набавка сервера и имплементација windows доменског окружења 09 октобар 2018
404-107/2018 - Израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник 20 септембар 2018
404-108/2018 - Организовање пољопривредне интернет учионице на територији општине Мали Зворник 20 септембар 2018
404-103/2018 - Набавка канцеларијског материјала 06 септембар 2018
404-098/2018 - Организовање пољопривредне интернет учионице на територији општине Мали Зворник 29 август 2018
404-101/2018 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019 29 август 2018
404-097/2018 - Крпљење ударних рупа на локалним путевима на територији општине Мали Зворник 23 август 2018
404-095/2018 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици 16 август 2018
404-094/2018 - Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера 14 август 2018
404-090/2018 - Израда Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник за период 2018-2025 23 јул 2018
404-079/2018 - Набавка опреме за катамаран 11 јул 2018
404-077/2018 - Рад грађевинских машина 06 јул 2018
404-078/2018 - Стручни надзор oбликован по партијама 06 јул 2018
404-076/2018 - Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију „Дрина је смисао живота“ 05 јул 2018
404-064/2018 - Oдржавање јавне расвете на територији општине Мали Зворник 03 јул 2018
404-072/2018 - Израда идејног пројекта и пројекта за извођење и извођење радова на уградњи трафо станице „Гучево“- са кабловским расплетом 0,4 kV 29 јун 2018
404-073/2018 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник 27 јун 2018
404-071/2018 - Техничка реализација за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију 26 јун 2018
404-041/2018 - Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност 22 јун 2018
404-067/2018 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици 15 јун 2018
404-065/2018 - Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле 14 јун 2018
404-063/2018 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 11 јун 2018
404-062/2018 - Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана" 08 јун 2018
404-058/2018 - Репрезентација за потребе манифестација 23 мај 2018
404-054/2018 - Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројектом за извођење за изградњу водовода Цулине –Велика Река 21 мај 2018
404-056/2018 - Техничка контрола пројекта за извођење (ПЗИ) адаптације и уређења дела подземног града Карађорђевићи 18 мај 2018
404-052/2018 - Oдржавање јавне расвете на територији општине Мали Зворник 16 мај 2018
404-053/2018 - Набавка мотора за сплав 16 мај 2018
404-049/2018 - Набавка грађевинског материјала 27 април 2018
404-047/2018 - Одржавање фотокопир апарата 19 април 2018
404-040/2018 - Текуће поправке и одржавање службених возила општинске управе Мали Зворник са резервним деловима, мазивима, ауто -галантерије и др 04 април 2018
404-039/2018 - Услуге одржавања програма локалне пореске администарције 26 март 2018
404-034/2018 - Израда Идејног пројекта санације секундарне водоводне мреже у Доњој Трешњици и Амајићу са пројектом за извођење 20 март 2018
404-036/2018 - Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Мали Зворник 15 март 2018
404-035/2018 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 14 март 2018
404-033/2018 - Набавка рачунарске опреме 13 март 2018
404-027/2018 - Геодетске услуге 08 март 2018
404-029/2018 - Услуге одржавања програма електронске писарнице 08 март 2018
404-030/2018 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 07 март 2018
404-028/2018 - Медијске услуге 06 март 2018
404-026/2018 - Одржавање мрежне инфраструктуре, телефонске централе, рутера 02 март 2018
404-025/2018 - Угоститељске услуге 02 март 2018
404-023/2018 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 27 фебруар 2018
404-019/2018 - Набавка електричне енергије 23 фебруар 2018
404-021/2018 - Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Крарађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке сигнализације 22 фебруар 2018
404-022/2018 - Набавка противградних ракета 20 фебруар 2018
404-017/2018 - Услуге превоза грaђевинског материјала 19 фебруар 2018
404-020/2018 - Набавка лиценцираног антивирусног програма 14 фебруар 2018
404-006/2018 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 13 фебруар 2018
404-018/2018 - Набавка два путничка аутомобила за потребе општинске управе општине Мали Зворник 08 фебруар 2018
404-016/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе 01 фебруар 2018
404-015/2018 - Пружање стручне помоћи за развој пољопривреде општине Мали Зворник 01 фебруар 2018
404-012/2018 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник 29 јануар 2018
404-009/2018 - Услуге штампања службених листова 26 јануар 2018
404-011/2018 - Текуће поправке и одржавање службених возила 26 јануар 2018
404-010/2018 - Одржавање видео надзора у згради општинске управе 25 јануар 2018
404-014/2018 - Услуга депоновања и пласирања слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора 25 јануар 2018
404-013/2018 - Пружање саветодавних услуга у области пољопривреде 24 јануар 2018
404-123/2017 - Рад грађевинских машина 17 јануар 2018
404-007/2018 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица 16 јануар 2018
404-008/2018 - Услуге прања службених возила општине Мали Зворник 16 јануар 2018
404-003/2018 - Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару – засеок Хаџиефендићи 12 јануар 2018
404-004/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе 11 јануар 2018
404-111/2017 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 04 јануар 2018
404-119/2017 - Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара 28 децембар 2017
404-120/2017 - Набавка цистерне за воду 26 децембар 2017
404-122/2017 - Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Мали Зворник 26 децембар 2017
404-121/2017 - Набавка рачунарске опреме за општинску управу 25 децембар 2017
404-117/2017 - Канцеларијски материјал 20 децембар 2017
404-118/2017 - Рекламни материјал за општинску управу 20 децембар 2017
404-116/2017 - Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката за извођење радова на санацији клизишта на подручју општине Мали Зворник 19 децембар 2017
404-115/2017 - Услуге одржавања програма локалне пореске администарције 12 децембар 2017
404-113/2017 - Набавка делова за службена возила 01 децембар 2017
404-112/2017 - Набавка саобраћајне сигнализације 22 новембар 2017
404-109/2017 - Изградња атмосферске канализације у улици Милоша Гајића и израда пројектне документације изградње атмосферске канализације у улици Милоша Гајића 17 новембар 2017
404-110/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 16 новембар 2017
404-106/2017 - Изградња лед расвете 16 новембар 2017
404-108/2017 - Пружање угоститељских и смештајних услуга у склопу истог објекта са салом капацитета од 180 до 220 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник 14 новембар 2017
404-107/2017 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник 13 новембар 2017
404-105/2017 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе органа општине Мали Зворник 27 октобар 2017
404-103/2017 - Дератизација објеката и јавних површина 19 октобар 2017
404-104/2017 - Пружање услуге израде Програма развоја туризма Радаљске бање 19 октобар 2017
404-100/2017 - Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у Доњој Трешњици 16 октобар 2017
404-101/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 16 октобар 2017
404-098/2017 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник –поновљени поступак 12 октобар 2017
404-094/2017 - Израда пројекта изградње мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“ и извођење радова на изградњи мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“ 11 октобар 2017
404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева 29 септембар 2017
404-091/2017 - Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју општине Мали Зворник 28 септембар 2017
404-095/2017 - Пласирање слободних новчаних средстава КРТ општине 25 септембар 2017
404-090/2017 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 25 септембар 2017
404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине 22 септембар 2017
404-093/2017 - Занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник 21 септембар 2017
404-088/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник 15 септембар 2017
404-087/2017 - Рехабилитација путева обликована по партијама 15 септембар 2017
404-089/2017 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - обликоване по партијама 15 септембар 2017
404-086/2017 - Израда пројектне документације конзервације и презентације раносредњовековне цркве на Орловинама 13 септембар 2017
404-099/2017 - Пружање услуге израде Програма развоја туризма Радаљске бање 12 октобар 2017
404-085/2017 - Ојачање коловозне конструкције 01 септембар 2017
404-081/2017 - Геодетске услуге 31 август 2017
404-084/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 31 август 2017
404-083/2017 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 31 август 2017
404-082/2017 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2017/2018 23 август 2017
404-048/2017 - Израда пројектне документације конзервације и презентације раносредњовековне цркве на Орловинама 22 август 2017
404-080/2017 - Грађевински материјал 18 август 2017
404-079/2017 - Набавка софтвера за израду програмског буџета 15 август 2017
404-075/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута Мали Зворник-Љубовија до фудбалског игралишта у Великој Реци 14 август 2017
404-076/2017 - Усаглашавање главног пројекта приступног пута у Доњој Борини деоница Доња Борина –Букови поток 14 август 2017
404-077/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ Општине Мали Зворник 14 август 2017
404-078/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић,Читлук, Цулине и Велика Река 14 август 2017
404-074/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 10 август 2017
404-073/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 08 август 2017
404-066/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 20 јул 2017
404-072/2017 - Набавка намирница за манифестацију Сомовијада - месо 17 јул 2017
404-071/2017 - Набавка намирница за манифестацију Сомовијада 17 јул 2017
404-070/2017 - Рекламни материјал за манифестацију Сомовијада 17 јул 2017
404-068/2017 - Ангажовање спасиоца и рониоца за манифестацију Регата 14 јул 2017
404-069/2017 - Поклони за манифестацију Сомовијада - штапови 14 јул 2017
404-067/2017 - Техничка реализација за манифестацију „Сомовијада“ – услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију 13 јул 2017
404-064/2017 - Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију Сомовијада-„Дрина је смисао живота“ 13 јул 2017
404-054/2017 - Пројекти речних корита на територији општине Мали Зворник --Израда Идејног решења и хидролошке студије 12 јул 2017
404-060/2017 - Изнајмљивање покретних тоалет кабина за манифестацију Сомовијада 12 јул 2017
404-061/2017 - Изнајмљивање агрегата за манифестацију Сомовијада 10 јул 2017
404-062/2017 - Изнајмљивање видео опреме 10 јул 2017
404-063/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 06 јул 2017
404-059/2017 - Техничка реализација за манифестацију „Сомовијада“ – услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију 28 јун 2017
404-058/2017 - Ангажовање лица за манифестацију Сомовијада - редарска служба 27 јун 2017
404-057/2017 - Услуге обављања послова за безбедност и здравље на раду 26 јун 2017
404-031/2017 - Усаглашавање пројектa фекалне канализације у Месној заједници у Сакару 21 јун 2017
404-055/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 20 јун 2017
404-053/2017 - Пројекти енергетске ефикасности- Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник 15 јун 2017
404-056/2017 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 13 јун 2017
404-052/2017 - Набавка намирница за Скобаљијаду и Гурманијаду 06 јун 2017
404-051/2017 - Рачунарска опрема 30 мај 2017
404-050/2017 - Репрезентација за потребе манифестација 25 мај 2017
404-049/2017 - Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник 15 мај 2017
404-047/2017 - Набавка одеће - мајице 12 мај 2017
404-046/2017 - Услуге одржавања програма локалне пореске администрације 10 мај 2017
404-045/2017 - Набавка носећих пловака за катамаран 09 мај 2017
404-044/2017 - Услуге ревизије (eкстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016.годину) 04 мај 2017
404-043/2017 - Адаптација погона у Брасини 28 април 2017
404-042/2017 - Набавка носећих пловака за катамаран 25 април 2017
404-041/2017 - Угоститељске услуге обликоване по партијама 24 април 2017
404-036/2017 - Услуге ревизије (екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2016. годину) 18 април 2017
404-038/2017 - Канцеларијски материјал 13 април 2017
404-035/2017 - Услуге одржавања програма локалне пореске администрације 11 април 2017
404-037/2017 - Услуге депоновања-пласирања слободних новчаних средстава КРТ општине Мали Зворник 11 април 2017
404-029/2017 - Набавка електричне енергије 31 март 2017
404-033/2017 - Услуге депоновања-пласирања слободних новчаних средстава КРТ општине Мали Зворник 30 март 2017
404-030/2017 - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - одржавање софтвера за информационе технологије 23 март 2017
404-027/2017 - Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник 21 март 2017
404-024/2017 - Услуге туристичке промоције 20 март 2017
404-028/2017 - Услуга штампања службених листова 17 март 2017
404-026/2017 - Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата 17 март 2017
404-025/2017 - Услуге контроле материјално финансијског пословања 2015-2016 13 март 2017
404-023/2017 - Набавка противградних ракета 09 март 2017
404-021/2017 - Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник 08 март 2017
404-022/2017 - Услуге прања службених возила општине Мали Зворник 06 март 2017
404-019/2017 - Услуге превоза грaђевинског материјала 02 март 2017
404-020/2017 - Набавка горива и мазива 28 фебруар 2017
404-018/2017 - Репрезентација за потребе општинске управе 28 фебруар 2017
404-014/2017 - Геодетске услуге 27 фебруар 2017
404-016/2017 - Рад грађевинских машина 27 фебруар 2017
404-017/2017 - Медијске услуге 24 фебруар 2017
404-015/2017 - Набавка грађевинског материјала 24 фебруар 2017
404-013/2017 - Обезбеђење објекта општине 22 фебруар 2017
404-011/2017 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 21 фебруар 2017
404-012/2017 - Услуге хватања и збрињавања паса луталица 14 фебруар 2017
404-010/2017 - Набавка путничког аутомобила 09 фебруар 2017
404-009/2017 - Набавка горива и мазива 03 фебруар 2017
404-102/2016 - Израда пројекта санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци 13 јануар 2017
404-005/2017 - Рекламни материјал за општинску управу 13 јануар 2017
404-002/2017 - техничка контрола пројекта за грађевниску дозволу постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ 09 јануар 2017
404-001/2017 - Рекламни материјал за општинску управу 04 јануар 2017
404-100/2016 - Изградња моста на реци Равнаја у Радаљу 14 децембар 2016
404-97/2016 - Геодетске услуге 06 децембар 2016
404-96/2016 - Израда ригола Каменолом – Центар Доња Трешњица 02 децембар 2016
404-93/2016 - Израда елабората анализе постојећег стања и истражних радова на подручју Радаљске бање 29 новембар 2016
404-95/2016 - Набавка канцеларијског материјала 25 новембар 2016
404-89/2016 - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 24 новембар 2016
404-94/2016 - Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе и установа основног образовања 18 новембар 2016
404-92/2016 - Угоститељске услуге обликоване по партијама 17 новембар 2016
404-91/2016 - Рестаурација унутрашњих канцеларијских врата у згради општине Мали Зворник и замена прозора на објекту Месне заједнице Будишић 17 новембар 2016
404-90/2016 - Репрезентација 17 новембар 2016
404-88/2016 - Израда ригола Каменолом – Центар Доња Трешњица 10 новембар 2016
404-85/2016 - Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику 20 октобар 2016
404-83/2016 - Mелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране 11 октобар 2016
404-82/2016 - Помоћ у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 05 октобар 2016
404-81/2016 - Набавка огревног дрвета за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2016/2017 05 октобар 2016
404-77/2016 - Набавка и уградња видео камера 30 септембар 2016
404-80/2016 - Набавка нове телефонске централе за општинску управу 28 септембар 2016
404-79/2016 - Набавка рачунарске опреме 28 септембар 2016
404-76/2016 - Набавка грађевинског материјала 23 септембар 2016
404-75/2016 - Mелиорација киселих земљишта 20 септембар 2016
404-73/2016 - Општи грађевински радови на годишњем одржавању Основних школа и Предшколске установе на територији општине Мали Зворник 15 септембар 2016
404-68/2016 - Помоћ у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 12 септембар 2016
404-65/2016 - Набавка огрева 24 август 2016
404-72/2016 - Услуге стручног надзора над извођењем радова на отклањању штете на стамбеним објектима настале услед поплава 2014.године 15 август 2016
404-71/2016 - Набавка фотокопир апарата 15 август 2016
404-69/2016 - Услуге превоза грaђевинског материјала 05 август 2016
404-66/16 - Стручни надзор над извођењем радова на отклањању штете на стамбеним објектима настале услед поплава 2014.године 05 август 2016
404-67/2016 - Услуга штампања монографије 03 август 2016
404-56/2016 - Репрезентација 12 јул 2016
404-54/2016 - Услуге по уговору за манифестацију Сомовијада - опрема и бенд за музичко културни програм 01 јул 2016
404-53/2016 - Набавка електричне енергије 22 јун 2016
404-52/2016 - Постављање паркета у фискултурној сали 20 јун 2016
404-51/2016 - Бојење зидова у спортској сали и радионицама 20 јун 2016
404-50/2016 - Набавка горива 03 јун 2016
404-47/2016 - Изградња моста преко Доњоборинске реке код Софронића 25 мај 2016
404-48/2016 - Канцеларијски материјал 25 мај 2016
404-43/2016 - Набавка противградних ракета 16 мај 2016
404-42-2016 - Обавештење о покретању преговарачког поступка - Услуге одржавања програма локалне пореске администарције 11 мај 2016
404-40/2016 - Усаглашавање пројектне документације за ППОВ у Сакару 06 мај 2016
404-38/2016 - Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи мостова 27 април 2016
404-34-2016 - Елаборат санације игралишта у Великој Реци 07 април 2016
404-17/2016 - Усаглашавање пројектне документације ППОВ 01 април 2016
404-33/2016 - Израда пројекта ојачања коловозне конструкције 30 март 2016
404-28/2016 - Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи 18 март 2016
404-26/2016 - Изградња моста преко реке Борине у Доњој Борини 18 март 2016
404-27/2016 - Изградња моста преко Велике реке у Подгају 18 март 2016
404-25/2016 - Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи 18 март 2016
404-20/2016 - Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата 11 март 2016
404-19/2016 - Рачунарска опрема 01 март 2016
404-24/2016 - Рад грађевинских машина 26 фебруар 2016
404-23/2016 - Рехабилитација путева 05 фебруар 2016
404-14/2016 - Набавка грађевинског материјала 29 јануар 2016
404-11/2016 - Медијске услуге 27 јануар 2016
404-08/2016 - Стручни надзор 26 јануар 2016
404-09/2016 - Геодетске услуге 22 јануар 2016
404-10/2016 - Угоститељске услуге 21 јануар 2016
404-92/2015 - Адаптација погона у Брасини 15 јануар 2016
Јавна набавка 404-89/2015 - Набавка и уградња видео камера 15 децембар 2015
Јавна набавка 404-88/2015 - Набавка електронске опреме за електронску писарницу 26 новембар 2015
Јавна набавка 404-86/2015 - Имплементација система електронског управљања документима (електронска писарница) 25 новембар 2015
Јавна набавка 404-87/2015 - Преговарачки поступак за подношење понуда за Рад грађевинских машина 24 новембар 2015
Јавна набавка 404-85/2015 - Угоститељске услуге - пружање угоститељских и смештајних услуга 18 новембар 2015
Јавна набавка 404-79/2015 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 13 новембар 2015
Јавна набавка 404-84/2015 - Израда пројеката обликована по партијама 05 новембар 2015
Јавна набавка 404-80/2015 - Mелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник 28 октобар 2015
Јавна набавка 404-76/2015 - Рехабилитација путева 16 октобар 2015
Јавна набавка 404-71/2015 - Изградња уличне расвете "Демировача" 07 октобар 2015
Јавна набавка 404-74/2015 - Општи грађевински радови на годишњем одржавању основних и средњe школe 30 септембар 2015
Јавна набавка 404-73/2015 - Рад грађевинских машина 28 септембар 2015
Јавна набавка 404-66/2015 - Набавка огревног дрвета и каменог угља 15 септембар 2015
Јавна набавка 404-68/2015 - Структурно каблирање у згради општине 10 септембар 2015
Јавна набавка 404-62/2015 - Израда монографије 09 септембар 2015
Јавна набавка 404-70/2015 - Набавка мотора за катамаран – сплав 04 септембар 2015
Јавна набавка 404-65/2015 - Израда пројектне документације за реконструкцију погона „Мода“ у Брасини 02 септембар 2015
Јавна набавка 404-63/2015 - Општи грађевински радови на годишњем одржавању основних и средњe школe на територији општине Мали Зворник 26 август 2015
Јавна набавка 404-64/2015 - Рад грађевинских машина 14 август 2015
Јавна набавка 404-60/2015 - Изградња водовода деоница Пилана - Дринска Стена 04 август 2015
Јавна набавка 01/2015 Фонд за развој - Набавка квалитетних приплодних грла јагањаца сјеничке расе оваца 30 јул 2015
Јавна набавка 404-48/2015 - Изградња водовода деоница Пилана - Дринска Стена 14 јул 2015
Јавна набавка 404-52/2015 - Материјал за промоцију туристичке манифестације-Храна 07 јул 2015
Јавна набавка 404-47/2015 - Материјал за промоцију туристичке манифестације 18 јун 2015
Јавна набавка 404-46/2015 - Услуге хватања и збрињавања паса луталица 18 јун 2015
Јавна набавка 404-45/2015 - Израда софтвера за управљање имовином у јавној својини јединице локалне самоуправе 16 јун 2015
Јавна набавка 404-44/2015 - Медијске услуге 11 јун 2015
Јавна набавка 404-33/2015 - Услуге хватања и збрињавања паса луталица 21 мај 2015
Јавна набавка 404-39/2015 - Манифестације 18 мај 2015
Позив за подношење понуда у отвореном поступку- Армирано бетонски стубови 15 мај 2015
Јавна набавка 404-38/2015 - Материјал за промоцију туристичке манифестације 14 мај 2015
Јавна набавка 404-37/2015 - Репрезентација 14 мај 2015
Јавна набавка 404-35/2015 - Преговарачки поступак за подношење понуда за услуге одржавања програма Локалне пореске администрације 13 мај 2015
Јавна набавка мале вредности - Рачунарска опрема 06 мај 2015
Јавна набавка у отвореном поступку 404-20/2015 - набавка електричне енергије 20 март 2015
Јавна набавка у отвореном поступку 404-19/2015 - Набавка грађевинског материјала 20 март 2015
Јавна набавка 404-17/2015 - Набавка канцеларијског материјала обликованог по партијама 15 март 2015
Јавна набавка 404-18/2015 - Набавка угоститељских услуга обликованих по партијама 15 март 2015
Јавна набавка 404-21/2015 - Набавка противградних ракета 15 март 2015
Јавна набавка 404-24/2015 - Набавка горива 15 март 2015
Јавна набавка 404-22/2015 - Геодетске услуге за потребе општине Мали Зворник 11 март 2015
Јавна набавка 404-23/2015 - Стручни надзор над изведеним грађевинскo-занатским радовима 11 март 2015
Јавна набавка отворени поступак - Услуге превоза грађевинског материјала 26 фебруар 2015
Јавна набавка отворени поступак - Рад грађевинских машина 26 фебруар 2015
Јавна набавка мале вредности - Обезбеђење објекта општине 24 фебруар 2015
Јавна набавка Унапређење енергетске ефикасности на објекту Библиотеке „17. септембар“ 08 фебруар 2015
Јавна набавка у отвореном поступку мале вредности 404-38/2014 - Рехабилитација локалних путева и улица 06 новембар 2014
Јавна набавка мале вредности 404-33/2014 - Адаптација санитарних чворова у општини 27 октобар 2014
Јавна набавка мале вредности 404-32/2014 - Изградња заштитне ограде код основне школе 08 септембар 2014
Јавна набавка мале вредности 404-31/2014 - Мелиоризација киселих земљишта 29 август 2014
Обавештење о закључењу уговора за извођење радова на изградњи водовода Пилана - Дринска стена - Доња Борина 25 август 2014
Јавна набавка у преговарачком поступку 404-30/2014 - Уређење пољских путева 22 август 2014
Јавна набавка у отвореном поступку 404-21/2014 - набавка грађевинског материјала 13 мај 2014
Јавна набавка мале вредности 404-22/2014 - замена електроинсталација у подземном граду Карађорђевић 09 мај 2014
Јавна набавка у отвореном поступку број 404-17/2014 - Изградња водовода 25 април 2014
Јавна набавка мале вредности 404-15/2014 - Рад грађевинских машина 04 април 2014
ИЗМЕЊЕНА Јавна набавка мале вредности 404-16/2014 - Стручни надзор над изведеним грађевинским радовима 04 април 2014
Јавна набавка мале вредности 404-13/2014 - Противградне ракете 18 март 2014
Јавна набавка у отвореном поступку 404-9/2014 - Геодетске услуге 28 фебруар 2014
Јавна набавка мале вредности 404-8/2014 - Угоститељске услуге 21 фебруар 2014
Јавна набавка мале вредности 404-7/2014 - Набавка горива 21 фебруар 2014
Јавна набавка мале вредности 404-6/2014 - Набавка канцеларијског материјала 21 фебруар 2014
Јавну набавка мале вредности за извођење радова на адаптацији просторија Дома културе у Доњој Борини 30 децембар 2013
Јавну набавка мале вредности за извођење радова на адаптацији просторија Дома културе у Доњој Борини 22 новембар 2013
Јавна набавка мале вредности 404-29/2013 - Набавка и уградња опреме за јавну безбедност саобраћаја 30 септембар 2013
Јавна набавка мале вредности 404-28/2013 - Изградња ограде на игралишту у Великој реци 25 септембар 2013
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 404-27/2013 - Рехабилитација локалних путева, улица и тротоара 19 септембар 2013
Јавна набавка мале вредности 404-26/2013 - Извођење радова на реконструкцији кишне канализације у улици Николе Тесле у Малом Зворнику 05 септембар 2013
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 404-25/2013 - Извођење геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 30 август 2013
Јавна набавка мале вредности 404-23/2013 - Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник 04 јул 2013
Јавна набавка мале вредности: Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник 03 јун 2013

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке