• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-093/2020 - Радови на санирању локалних и некатегорисаних путева ради отклањања последица од поплава на територији општине Мали Зворник

На основу На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Радови на санирању локалних и некатегорисаних путева ради отклањања последица од поплава на територији општине Мали Зворник број 404-93

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке
Радови на санирању локалних и некатегорисаних путева ради отклањања последица од поплава на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о додели уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке