• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-085/2020 - Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник број ЈНМВ 404-85, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
Извођење радова на постављању табли са називима улица, засеока, тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о додели уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке