• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-080/2020 - Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администарције, трезора и web апликације програма за планирање буџета oбликована по партијама-поновљени поступак

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404- 80 , Општинска управа Maли Зворник објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда


Партија II: Услуге одржавања информационог система локалне пореске администарције

Партија IV: Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета

01 - Обавештење о покретању поступка

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија 2

04 - Одлука о додели уговора - партија 4

05 - Обавештење о закључењу уговора - партија 2

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке