• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-036/2020 - Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне у насељу Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање)

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне  у насељу  Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање) број 404-36 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-36 

Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне  у насељу  Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

06 - Обавештење о закљученом уговору

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке