• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-025/2020 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост)

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост ) број 404-25 

ОПШТИНСКA УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку  

Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о закључењу оквирног споразума

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке