• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-004/2020 - Набавка електричне енергије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14,2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Набавка електричне енергије број 404-4,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Набавка електричне енергије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Измене и допуне конкурсне документације

07 - Измењена конкурсна документација

08 - Обавештење о продужењу рока

09 - Измена и допуна Конкурсне документације

10 - Измењена Конкурсна документација

11 - Обавештење о продужењу рока

12 - Обавештење о додели уговора

13 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке