• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-117/2019 - Набавка апарата за коричење

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку апарата за коричење.

Молимо Вас да нам до 25.12.2019. године до 12 часова доставите Вашу понуду за набавку апарата за коричење.

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.

Понуду доставити на адресу: "Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком "Понуда за набавку - Набавка апарата за коричење, број 404-117 - НЕ ОТВАРАТИ -"

С поштовањем

Комисија  за јавне набавке

 

Позив>>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке