• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-106/2019 - Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“број  404-106, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације 2

05 - Измене и допуне конкурсне документације

06 - Измењена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о закључењу оквирног споразума

09 - Обавештење о закључењу оквирног споразума

10 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке