• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-102/2019 Услуге превоза ученика ,наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-оквирни споразум – Услуге превоза ученика, наставног  особља  и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник број 404-102, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности –оквирни споразум
      Услуге превоза ученика ,наставног  особља  и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

01 Позив

02 Конкурсна документација

03 Одлука о закључењу оквирног споразума

04 Обавештење о закључењу оквирног споразума

05 Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке