• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-085/2019 - Дератизација (објеката и јавних површина)

Поступак набавке на које се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), "Дератизација (објеката и јавних површина)".

Позив>>>

Одлука о додели уговора>>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке