• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-065/2018 - Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле  број 404-65, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак

Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке