• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-062/2018 - Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана"

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Адаптација,реконструкција и санација  објеката  некадашња „Пилана“, број 404-62 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку  

Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана"

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке