• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-030/2018 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-30 од 07.03.2018. године, Општинa Maли Зворник дана 07.03.2018. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања софтверског програма „Трезор – Саветник“

01 - Обавештење о покретању>>>

02 - Конкурсна документација>>>

03 - Одлука о додели уговора>>>

04 - Обавештење о закључењу уговора>>>

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке