• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-053/2017 - Пројекти енергетске ефикасности- Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пројекти енергетске ефикасности- Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник- број 404-53, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пројекти енергетске ефикасности - Идејни пројекат мера побољшања енергетске ефикасности зграде општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке