• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Приказ # 
Наслов Датум креирања
404-100/2017 - Додатни радови – израда бетонског прелаза преко каналета у Доњој Трешњици 16 октобар 2017
404-101/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 16 октобар 2017
404-098/2017 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник –поновљени поступак 12 октобар 2017
404-094/2017 - Израда пројекта изградње мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“ и извођење радова на изградњи мреже ниског напона 0,4 кВ извод из ТС 10/0,4 кВ „Трешњица 1“ 11 октобар 2017
404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева 29 септембар 2017
404-091/2017 - Koнтрола плодности и утврђивање садржаја неорганских загађивача у пољопривредном земљишту и биљним врстама на подручју општине Мали Зворник 28 септембар 2017
404-090/2017 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 25 септембар 2017
404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине 22 септембар 2017
404-088/2017 - Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Мали Зворник 15 септембар 2017
404-087/2017 - Рехабилитација путева обликована по партијама 15 септембар 2017
404-089/2017 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - обликоване по партијама 15 септембар 2017
404-081/2017 - Геодетске услуге 31 август 2017
404-084/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 31 август 2017
404-077/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара постројења за пречишћавање фекалне воде „Сакар“ Општине Мали Зворник 14 август 2017
404-078/2017 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу резервоара 250 m³ за снабдевање санитарном водом насеља Доња Трешњица-Амајић,Читлук, Цулине и Велика Река 14 август 2017
404-055/2017 - Грађевински материјал за побољшање услова становања породица избеглица на територији Општине Мали Зворник 20 јун 2017
404-016/2017 - Рад грађевинских машина 27 фебруар 2017

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке