• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Приказ # 
Наслов Датум креирања
404-041/2018 - Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност 22 јун 2018
404-067/2018 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици 15 јун 2018
404-065/2018 - Набавка ломљеног машински припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле 14 јун 2018
404-062/2018 - Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана" 08 јун 2018
404-054/2018 - Израда Идејног решења, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројектом за извођење за изградњу водовода Цулине –Велика Река 21 мај 2018
404-053/2018 - Набавка мотора за сплав 16 мај 2018
404-049/2018 - Набавка грађевинског материјала 27 април 2018
404-046/2018 - Набавка тонера 19 април 2018
404-047/2018 - Одржавање фотокопир апарата 19 април 2018
404-043/2018 - Набавка одеће - мајице 11 април 2018
404-035/2018 - Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским ,машинским и електро радовима) 14 март 2018
404-030/2018 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“ 07 март 2018
404-021/2018 - Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Крарађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке сигнализације 22 фебруар 2018
404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева 29 септембар 2017
404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине 22 септембар 2017
404-084/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара 31 август 2017

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке