• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Приказ # 
Наслов Датум креирања
404-094/2020 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 24 јул 2020
404-099/2020 - Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену 14 јул 2020
404-093/2020 - Радови на санирању локалних и некатегорисаних путева ради отклањања последица од поплава на територији општине Мали Зворник 10 јул 2020
404-076/2020 - Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације 03 јул 2020
404-080/2020 - Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администарције, трезора и web апликације програма за планирање буџета oбликована по партијама-поновљени поступак 19 јун 2020
404-064/2020 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 22 мај 2020
404-060/2020 - Набавка противградних ракета 20 мај 2020
404-056/2020 - Обавештење о покретању преговарачког поступка 14 мај 2020
404-053/2020 - Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник 29 април 2020
Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник 16 јануар 2020
404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 10 јануар 2020
404-123/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник 31 децембар 2019
404-122/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије 31 децембар 2019
404-117/2019 - Набавка апарата за коричење 20 децембар 2019
404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка 18 јул 2019
404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације 08 јул 2019
404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник 02 јул 2019
404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару 24 јун 2019
404-059/2019 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак 17 јун 2019
404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 16 април 2019
404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник 26 март 2019
404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник 04 децембар 2018
404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“ 30 новембар 2018
404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 14 септембар 2018
404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 13 септембар 2018
404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом 24 август 2018
404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана 23 август 2018
404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник 23 јул 2018
404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе 23 јул 2018
404-046/2018 - Набавка тонера 19 април 2018
404-043/2018 - Набавка одеће - мајице 11 април 2018

Поткатегорије

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке