• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Приказ # 
Наслов Датум креирања
404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 16 април 2019
404-043/2019 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник 12 април 2019
404-039/2019 - Набавка канцеларијског материјала Партија I – Канцеларијски материјал -поновљени поступак 10 април 2019
404-037/2019 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник 10 април 2019
404-033/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник 10 април 2019
404-038/2019 - Израда пројеката, набавка и уградња септичке јаме са припадајућим грађевинским радовима за потребе одвода фекалне канализације за објекте Хале 1,2,3 некадашњa „Пиланa“ 05 април 2019
404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник 26 март 2019
404-030/2019 - Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање отпадних вода „Пилана“ 15 март 2019
404-026/2019 - Услуге одржавања програма електронске писарнице,локалне пореске администарције и трезора oбликована по партијама 26 фебруар 2019
404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник 04 децембар 2018
404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“ 30 новембар 2018
404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 14 септембар 2018
404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 13 септембар 2018
404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом 24 август 2018
404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана 23 август 2018
404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник 23 јул 2018
404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе 23 јул 2018
404-046/2018 - Набавка тонера 19 април 2018
404-043/2018 - Набавка одеће - мајице 11 април 2018

Поткатегорије

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке