• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавне набавке

dokumenta

Одлука о симболима Општине Мали Зворник

На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр 127/07), члана 107. Статута општине и на основу Предлога Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници од 30.05.2011. године донела је Одлуку о симболима општине Мали Зворник, којом се утврђују симболи општине Мали Зворник и регулише њихов изглед, употреба и заштита.

Одлука о симболима Општине Мали ЗворникЗванична документа

 

 

Статут Општине Мали Зворник

Службени лист Општине Мали Зворник

Одлука о симболима Општине Мали Зворник

Информатор о раду Општине Мали Зворник (ажуриран 22.04.2016. године)

Пословник о раду Савета за здравље општине Мали Зворник

                      Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање у општинској управи општине Мали Зворник

                      Стратегија развоја Општине Мали Зворник 2019- 2025

                                       Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник 2019-2025

                      Локални акциони план за младе (2014.-2019.)

                      План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија

                      Локални план управљања отпадом општине Мали Зворник 2012 - 2022

                      Програм развоја спорта општине Мали Зворник 2015 - 2018. година (предлог за усвајање на седници СО Мали Зворник)

                                       Логичка матрица Програма развоја спорта општине Мали Зворник 2015 - 2018. године (предлог за усвајање на седници СО Мали Зворник)

                      Финални извештај о усвајању локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке