• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-019/2019 - Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка канцеларијског материјала број  404-19, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка канцеларијског материјала

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-017/2019 - Додатни електро радови на прикључењу трафо станице „Гучево“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-17 од 06.02.2019. године, Општинска управа Maли Зворник дана 06.02.2019. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Додатни електро радови на прикључењу трафо станице „Гучево“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-011/2019 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник број 404-11, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

404-014/2019 - Репрезентација за потребе општинске управе

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Репрезентација за потребе општинске управе  број  404-14, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Репрезентација за потребе општинске управе

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

404-012/2019 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица број 404-12,

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

404-008/2019 - Набавка електричне енергије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14,2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке електричне енергије број 404-8,

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Набавка електричне енергије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

404-003/2019 - Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник број 404-3, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсна документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Измена и допуна Конкурсна документације

06 - Измењена Конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник  број 404-131, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-131 

Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Одлука о додели уговора

404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“  број 404-129 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку

Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Измене и допуне конкурсне документације

07 - Измењена Конкурсна документација

08 - Обавештење о продужењу рока 

09 - Измене и допуне конкурсне документације 

10 - Измењена Конкурсна документација 

11 - Обавештење о продужењу рока

12 - Одлука о обустави поступка


404-126/2018 - Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована  по партијама број 404-126, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока 

06 - Измена и допуна Конкурсне документације 

07 - Измењена Конкурсна документација 

08 - Обавештење о продужењу рока 

09 - Измена и допуна Конкурсне документације  

10 - Измењена Конкурсна документација 

11 - Измена и допуна Конкурсне документације  

12 - Измењена Конкурсна документација  

13 - Обавештење о продужењу рока 

14 - Измена и допуна Конкурсне документације  

15 - Измењена Конкурсна документација  

16 - Обавештење о продужењу рока 

17 - Измена и допуна Конкурсне документације  

18 - Измењена Конкурсна документација  

19 - Обавештење о продужењу рока 

20 - Измена и допуна Конкурсне документације  

21 - Измењена Конкурсна документација  

22 - Обавештење о продужењу рока 

23 - Одлука о додели уговора за партију I

24 - Одлука о додели уговора за партију IV

25 - Одлука о додели уговора за партију V

26 - Одлука о додели уговора за партију VI

27 - Одлука о додели уговора за партију VII

28 - Одлука о додели уговора за партију II

29 - Одлука о додели уговора за партију III


404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-105, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

Поткатегорије

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке