• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-123/2017 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12, 14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-123

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку

Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-007/2018 - Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица број 404-7,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-003/2018 - Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару – засеок Хаџиефендићи

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару –засеок Хаџиефендићи број 404-3, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-3 

Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару – засеок Хаџиефендићи 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-004/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Репрезентација за потребе општинске управе  број  404-4, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Репрезентација за потребе општинске управе

01 – Позив

02 – Конкурсна документација

404-111/2017 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник број 404-111, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

404-119/2017 - Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња резервоара , хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара број 404-119, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-120/2017 - Набавка цистерне за воду

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Набавка цистерне за воду   број 404-120, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Набавка цистерне за воду

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна

04 - Измењена конкурсна документација

404-121/2017 - Набавка рачунарске опреме за општинску управу

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме за општинску управу број 404-121, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме за општинску управу 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-116/2017 - Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката за извођење радова на санацији клизишта на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката  за извођење радова на санацији  клизишта на подручју општине Мали Зворник број 404-116, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-116 

Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката  за извођење радова на санацији  клизишта на подручју општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о додели уговора

404-106/2017 - Изградња лед расвете

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Изградња лед расвете број 404-106, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња лед расвете

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење Конкурсне документације

04 - Појашњење Конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена Конкурсна документација 

07 - Појашњење Конкурсне документације 

08 - Измена и допуна конкурсне документације 

09 - Измењена Конкурсна документација

10 - Појашњење Конкурсне документације 

11 - Измена и допуна конкурсне документације 

12 - Измењена Конкурсна документација

13 - Појашњење Конкурсне документације 

14 - Измена и допуна конкурсне документације 

15 - Измењена Конкурсна документација

16 - Појашњење Конкурсне документације 

17 - Појашњење Конкурсне документације 

18 - Појашњење Конкурсне документације 

19 - Појашњење Конкурсне документације 

20 - Измена и допуна конкурсне документације 

21 - Измењена Конкурсна документација

22 - Обавештење о продужењу рока

23 - Измена и допуна конкурсне документације 

24 - Појашњење Конкурсне документације 

25 - Појашњење Конкурсне документације 

26 - Измена и допуна конкурсне документације 

27 - Измењена Конкурсна документација

28 - Обавештење о продужењу рока

29 - Појашњење конкурсне документације

404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева број 404-96, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-96 

Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена и допуњена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о додели уговора

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке