• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за: куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање, производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа, куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, трајна обртна средства - која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања, набавку софтвера и других нематеријалних улагања.
Минимални износ улагања за предузетнике не може бити мањи од 375.000,00 динара (кредит 300.000 а бесповратно 75.000), а за правна лица не може бити мањи од 1.250.000,00 динара (кредит 1.000.000 а бесповратно 250.000).

Детаљније о програму као и потребне обрасце можете преузети на следећем линку.

 

Максимални износ бесповратних средстава је 12.500.000,00 динара. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,5% годишње уз гаранцију банке и 3% годишње уз остала средства обезбеђења.

Уколико привредни субјекти имају седиште у недовољно развијеним и изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе или на истим обављају послове и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева, каматна стопа, уз примену валутне клаузуле је 1,4% годишње уз гаранцију банке и 2,8% годишње уз остала средства обезбеђења

Детаљније о програму као и потребне обрасце можете преузети на следећем линку.

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке