• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

ХЕ "Зворник"

Хидроелектрана ''Зворник'' припада привредном друштву Дринско - Лимске хидроелектране. Тренутно има 80 запослених.

Ова хидроелектрана је у погону већ 50 година. Уз редовно одржавање и коришћење она је у овом периоду дала одговарајући допринос енергетском систему Србије. За својих 50 година непрекидног рада ХЕ ''Зворник'' је произвела преко 22 милијарде кWh електричне енергије и пребацује план производње сваке године.

Годишњи план производње струје је 452 милиона кWh и углавном се тај план остварује а некад пребацује очекивану производњу, зависно од хидролошких услова.

Хидроелектрана лети производи 10 МWh струје и са том производњом снабдева електричном енергијом читаво подручје Малог Зворника, до Лознице. У периоду великих вода производња је и до 96-100 МWh.

Обзиром на старост Хидроелектране и на редуковано одржавање у последње време, било је неопходно сагледати стање и потребе за модернизацијом опреме и објеката. У ту сврху је урађена Студија ''Модернизација и могућност повећања снаге и производње'' од стране ''Енергопројект''-а, Хидроинжењеринг.

Студија је показала да ће са ревитализацијом, уградњом далеко квалитетније опреме и генератора са мањим губицима, Хидроелектрана радити много поузданије и производити још већу количину електричне енергије.

Након Студије следи Идејни пројекат и Студија оправданости. Почетак ревитализације се планира 2009. године, а завршетак 2012. године, што значи да би сваке године био ревитализован по један агрегат од укупно 4 агрегата које Хидроелектрана поседује.

Директор Хидроелектране „Зворник“ Мали Зворник је инжењер електротехнике Милорад Драгић.

Контакт телефон ХЕ „Зворник“ је 015 / 471 – 311.