• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Образовање

У општини Мали Зворник мрежу школских установа чини 5 осмогодишњих матичних школа, једна средњошколска установа у средишту општине и једна предшколска установа..

- ОШ “Бранко Радичевић” из Малог Зворника, без подручних одељења;

ОШ “Стеван Филиповић” из Радаља, са једним подручним одељењем за четвороразредну наставу у Малом Радаљу;

- ОШ “Браћа Рибар” из Доње Борине, са једним подручним одељењем за четвороразредну наставу у Брасини;

- ОШ “Милош Гајић” из Амајића, са два подручна одељења за четвороразредну наставу у Доњој Трешници и Цулинама;

- ОШ “Никола Тесла” из Велике Реке, са једним подручним одељењем за четвороразредну наставу у Вољевцима

 

“Средња школа” Мали Зворник у свом саставу поред гимназије општег смера садржи 5 образовних профила:

- Економски техничар (4 године)

- Туристички техничар (4 године)

- Женски фризер (3 године)

- Мушки фризер (3 године)

- Трговац (3 године)

 

Школе су опремљене неопходним училима и наставним средствима, (према постојећим нормативима Републике) са око 50-60%, док је ситуација са наставним кадром нешто боља, иако су и даље дефицитарни наставници музичког васпитања и енглеског језика. Постојећа мрежа и капацитет основних и средњих школа у Малом Зворнику у потпуности задовољавају садашње и дугорочне потребе деце и омладине за школовањем у општини.

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке