• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Евиденција решења о озакоњењу

На основу Правилника о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу ("Службени гласник РС" бр.54/2016) објављујемо Службену евиденција о издатим решењима о озакоњењу за општину Мали Зворник:

 

Ред.

бр.

Презиме и име

Број захтева

Датум под. захтева

Решење и датум

Примила странка и РГЗ

1

Марјановић Јово

кат.п.бр.1203/1М.Зв.

351-31/16-03

стамбени

11.04.2016.

351-31 13.04.2016.

14.04.2016

15.04.2016

2

Мустафић Сеад кат.п.бр.941/2 М.Зв

351-33/16-03

стамбени

12.04.2016.

351-33

13.04.2016.

14.04.2016

 

3

Спахић Дамир

кат.п.бр.953 М.Зв

351-36/16-03

стамбени

19.04.2016.

351-36

21.04.2016

26.04.2016

4

Ћирић Милоје и Ћирић Милорад кат.п.бр.1267/2 М.Зв.

351-35/16-03

стамбени

18.04.2016.

351-35

20.04.2016.

21.04.016..

17.05.2016.

5

Халиловић Мехмед кат.п.бр. 380/4 Сакар

351-32

стамбени

12.04.2016.

351-32

11.04.2016.

13.04.2016.

04.05.2016.

6

Селимовић Нусрета кат.п.бр.392/2 Сакар

351-37

стамбени

21.04.2016.

351-37

09.05.2016.

10.05.2016.

24.05.2016.

7

Митровић Стана кат. п. бр.97/6 К.О.М. Зворник

351-39

стамбени

11.05.2016.

351-39

17.05.2016.

17.05.2016.

18.05.2016.

8

Јовић Тијомир кат. п.бр.1393/4 Д.Борина

351-52

стамб и пом.

22.06.2016.

351-52/16-03

29.06.2016.

04.07.2016.

19.07.2016.

9

Тодоровић Грозда к.п.бр.1083/4 Д.Борина

351-53

помоћни

22.06.2016.

351-53/16-03

27.06.2016.

04.07.2016.

18.07.2016.

10

Томић Видоје кат.п.бр. 623/4 Брасина

351-54

стамбени

22.06.2016.

351-54/16-03

28.06.2016.

91.07.2016.

15.07.2016.

11

Васић Миленко кат. п. бр.774/1Мали Зворник

351-55

стамбени

30.06.2016.

351-55/16-03

01.07.2016.

04.07.2016.

18.07.2016.

12

Којић Драган кат.п.бр. 680/14 Радаљ

351-83

стамбени

29.07.2016.

351-83/16-03

01.08.2016.

08.08.2016.

22.08.2016.

13

Врачевић Богољуб кат.п.бр 353/1 Цулине

351-89

стамбени

05.08.2016.

351-89/16-03

10.08.2016.

25.08.2016.

08.09.2016.

14

Мишић Драган кат. п. бр. 1514/2 Брасина

351-90

стамбени

05.08.2016.

351-90/16-03

19.08.2016.

25.08.2016.

08.09.2016.

15

Ћорић Насир кат. п. бр.870/2 Мали Зворник

351-94

стамбени

11.08.2016.

351-94/16-03

27.09.2016.

27.09.2016.

11.10.2016.

16

Јевтић Горан кат.п.бр. 382/10 Сакар

351-106

стамбени

08.09.2016.

351-106/16-03

14.09.2016.

19.09.2016.

04.10.2016.

17

Хаџиефендић Енвер кат.п.бр.411/8 Сакар

351-108

стамбени

14.09.2016.

351-108/16-03

15.09.2016.

19.09.2016.

04.102016.

18

Петковић Љубисав кат. п.бр.1173/2 Д.Борина

351-109

стамбени

15.09.2016.

351-109/16-03

16.09.2016.

16.09.2016.

30.09.2016.

19

Радић Светлана кат. п.бр. 1494/3 Д.Борина

351-110

стам. и пом.

27.09.2016.

351-110/16-03

25.10.2016.

27.10.2016.

10.11.2016.

20

Латас Илија кат.п.бр. 326/4 Будишић

351-111

стамбени

27.09.2016.

351-111/16-03

25.10.2016.

27.10.2016.

10.11.2016.

21

Несторовић Дарко кат.п.бр. 1473/2 Цулине

351-112

стамбени

27.09.2016.

351-112/16-03

30.09.2016.

30.09.2016.

17.10.2016.

22

Темникова Елена кат. п. бр.1276/4 Д. Борина

351-114

стамбени

03.10.2016.

351-114/16-03

04.10.2016.

06.10.2016.

20.10.2016.

23

Јевтић Марија кат. п. бр.1273/5 Доња Борина

351-117

стамбени

07.10.2016.

351-117/16-03

07.10.2016.

10.10.2016.

26.10.2016.

24

Лукић Синиша Радаљ кат.п.бр. 825/5 Радаљ

351-120

стамбени

13.10.2016.

351-120/16-03

17.10.2016.

19.10.2016.

01.11.2016.

25

Недић Петар Београд кат.п.бр.387/1Будишић

351-122

стамбени

14.10.2016.

351-122/16-03

17.10.2016.

18.10.2016.

01.11.2016.

 

   26

Хаџиефендић Асим кт.п.бр.375/30 К.О.Сакар

351-134 стамбени

31.10.2016.

351-134/16-03

02.11.2016.

02.11.2016.

17.11.2016.

27

Петковић Игор и Горан кат.п.бр.175/5К.О.М.Зв.

351-126

стамб. и пом.

25.10.2016.

351-126/16-03

07.12.2016.

08.12.2016.

22.12.2016.

28

Савић Милена кат. п. бр.1177/8К.О.Д.Борина

351-136

стамбени

09.11.2016.

351-136/16-03

14.11.2016.

15.11.2016.

29.11.2016.

29

Јевтић Марија кат. п. бр.1273/4К.О.Д.Борина

351-136

стамбени

09.11.2016.

351-137/16-03

30.11.2016.

01.12.2016.

16.12.2016.

30

Вучковић Даринка кат. п.бр.1479/4 К.О.Д. Бор

351-144

стамбени

16.11.2016.

351-144/16-03

17.11.2016.

18.11.2016.

05.12.2016.

31

Хаџиефендић Бериз кт.п.бр.419/1 К.О.Сакар

351-148 стам.и пом.

21.11.2016.

351-148/16-03

21.11.2016.

21.11.2016.

05.12.2016.

32

Васић Милош кат. п.бр.1115/4К.О.М.Зв.

351-149

стамб. и пом.

17.11.2016.

351-149/16-03

21.11.2016.

30.11.2016.

14.12.2016.

33

Тадић Дарко кат. п. бр.1530/3К.О.Брасина

351-150

стамбени

17.11.2016.

351-150/16-03

21.11.2016.

29.11.2016.

13.12.2016.

34

Несторовић Жељко кат. п. бр. 1775/4К.О.Радаљ

351-152

стамбени

21.11.2016.

351-152/16-03

23.11.2016.

23.11.2016.

07.12.2016.

35

Лукић Горан кат. п. бр. 1041/10К.О.Д.Борина

351-153

Стам.и пом.

21.11.2016.

351-153/16-03

23.11.2016.

23.11.2016.

07.12.2016.

36

Лукић Златомир кат.п. бр.1041/10К.О.Д.Бор.

351-154

стам.и пом.

21.11.2016.

351-154/16-03

23.11.2016.

23.11.2016.

07.12.2016.

37

Ераковић Милена кат. п. бр.1274К.О.Д.Бори

351-170

стамбени

05.12.2016.

351-170/16-03

05.12.2016.

07.12.2016.

27.12.2016.

38

Мићић Драган  кат. п. бр.2585/3 К.О.Радаљ

351-169

стамбени

05.12.2016.

351-169/16-03

05.12.2016.

07.12.2016.

22.12.2016.

39

Ераковић Милена кат. п. бр.1274К.О.Д.Бори

351-170

стамбени

05.12.2016.

351-170/16-03

05.12.2016.

07.12.2016.

27.12.2016.

40

Којић Синиша и Славиша кат. п. бр. 1059/10 К.О.Д.Бори

351-171

стамбени

05.12.2016.

351-171/16-03

06.01.2017.

06.01.2017.

20.01.2017.

41

Којић Милован кат. п. бр. 1059/12 К.О.Д.Бори

351-172

стамбени

05.12.2016.

351-172/16-03

09.12.2016.

12.12.2016.

27.12.2016.

42

Геца Миланка  кат. п. бр. 1273/2 К.О.Д.Бори

351-179

стамбени

08.12.2016.

351-179/16-03

09.12.2016.

21.12.2016.

05.12.2016.

43

Петровић Станојка  кат. п. бр. 919 К.О.Д.Борина

351-180

стамбени

08.12.2016.

351-180/16-03

09.12.2016.

21.12.2016.

05.12.2016.

44

Симеуновић Стојанка кат.п.бр.1275К.О.Д.Бор

351-181

стамбени

08.12.2016.

351-181/16-03

09.12.2016.

21.12.2016.

05.12.2016.

45

Радојчић Милка  кат. п. бр. 1478/4 К.О.Радаљ

351-183

стамбени

09.12.2016.

351-183/16-03

13.12.2016.

15.12.2016.

29.12.2016.

46

Деспотовић Милорад  кат. п. бр. 1654/4 К.О.Д.Борина

351-185

стамбени

13.12.2016.

351-185/16-03

  11.01.2017.

12.01.2017.

  26.01.2017.

47

Спасеновић Љубодраг кат.п.бр.863/4К.О.Д.Борина

351-188

стамбени

19.12.2016.

351-188/16-03

20.12.2016.

22.12.2016.

05.01.2017.

47

Танасковић Бранко кат.п.бр.914/3К.О.Д.Борина

351-192

стамбени

27.12.2016.

351-192/16-03

28.12.2016.

12.01.2017.

12.01.2017.

40

Павловић Милан кат. п. бр.863/4К.О.Д.Брасина

351-193

стамбени

27.12.2016.

351-193/16-03

27.12.2016.

28.12.2016.

12.01.2017.

50

Петровић Зоран кат.п.бр.187К.О.Д.Бор.

351-194

стамбени

27.12.2016.

351-194/16-03

28.12.2016.

12.01.2017.

26.01.2017.

51

Перић Славица кат.п.бр.100/8К.О.М.Зв.

351-195

стамбени

28.12.2016.

351-195/16-03

10.01.2017.

26.01.2017.

26.01.2017.

52

Јовановић Татјана кат.п.бр.863/4К.О.Брасина

351-197

стамбени

29.12.2016.

351-197/16-03  13 .01.2017.

16.01.2017.

   .01.2017.

53

Петровић Велизар кат.п.бр.1584К.О.ВРека

351-198

стамбени

29.12.2016.

351-198/16-03

09.01.2017.

16.01.2017.

01.02.2017.

 

Р. бр. Датум пријема код ра Број пред. Презиме и име Садржај предмета Датум подношења захтева Решење предато странци Решење издато Решење правоснажно
1. 13.01.2017. 351-2 Радић Петар Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 2259/4 К.О. Велика Река 12.01.2017. 18.01.2017. 13.01.2017. 02.02.2017.
2. 16.01.2017. 351-5 Спасеновић Миливоје Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 661 К.О. Доња Борина 13.01.2017. 19.01.2017. 18.01.2017. 03.02.2017.
3. 20.01.2017. 351-9 Игњатовић Митар Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 604/1 К.О. Брасина 19.01.2017. 24.01.2017. 23.01.2017. 08.02.2017.
4. 23.01.2017. 351-10 Мустафић Сеад Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 941/2 К.О. М.Зворник 20.01.2017. 02.02.2017. 31.01.2017 17.02.2017.
5. 24.01.2017. 351-11 Поповић Десимир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 825/11 К.О. Радаљ 23.01.2017. 02.02.2017. 31.01.2017. 17.02.2017.
6. 25.01.2017. 351-12 Којић Гордана Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1080/1 К.О. Читлук 24.01.2017. 06.03.2017. 30.01.2017. 20.03.2017.
7. 31.01.2017. 351-13 Пезеровић Садета Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 899/1 К.О. М.Зворник 30.01.2017. 08.02.2017. 02.02.2017. 23.02.2017.
8. 02.02.2017. 351-14 Јевтић Мирјана, Немања и Петровић Јелица Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 382/12 K.O. Сакар 31.01.2017. 07.03.2017. 03.02.2017. 22.03.2017.
9. 13.02.2017. 351-18 Танасковић Д. Миливоје Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1126/7 К.О. Брасина 10.02.2017. 01.03.2017. 27.02.2017. 15.03.2017.
10. 14.02.2017. 351-19 Деспотовић Милисав Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1287/2 К.О. Доња Борина 13.02.2017. 23.02.2017. 20.02.2017 10.03.2017.
11. 21.02.2017. 351-21 Чивић Суада Озакоњење поткровља на пост. стамб.објекта на к.п.бр. 994/2 К.О. Мали Зворник 20.02.2017. 22.02.2017. 21.02.2017. 09.03.2017.
12. 22.02.2017. 351-22 Сачић Хасан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 391/4 К.О. Сакар 21.02.2017. 24.02.2017. 22.02.2017. 10.03.2017.
13. 24.02.2017. 351-23 Владић Војин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 519/4 К.О. Брасина 23.02.2017. 03.03.2017. 24.02.2017. 17.03.2017.
14. 28.02.2017. 351-26 Лучић Милена Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1374/1 К.О. Доња Борина 27.02.2017. 01.03.2017. 01.03.2017. 16.03.2017.
15. 01.03.2017. 351-27 Говедарица Радислав Озакоњење помоћ. приземног објекта на к.п.бр. 1211/1 К.О. Мали Зворник 28.02.2017. 03.03.2017. 01.03.2017. 17.03.2017.
16. 02.03.2017. 351-28 Ђукановић Р. Марта Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр 1375/1 К.О. Мали Зворник 01.03.2017. 07.03.2017. 03.03.2017. 21.03.2017.
17. 02.03.2017. 351-29 Бојић В. Драган Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 115/5 К.О. Сакар 01.03.2017. 06.03.2017. 03.03.2017. 20.03.2017.
18. 06.03.2017. 351-31 Грујичић Драгић Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 498/2 К.О. Мали Зворник 03.03.2017. 08.03.2017. 06.03.2017. 22.03.2017.
19. 07.03.2017. 351-32 Богдановић Зоран Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 389/4 К.О. Брасина 06.03.2017. 28.03.2017. 22.03.2017. 12.04.2017.
20. 07.03.2017. 351-33 Бојић Живорад Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 66/1 и 66/2 К.О. Сакар 06.03.2017. 14.03.2017. 13.03.2017. 28.03.2017.
21. 07.03.2017. 351-34 Станојевић Радисав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 66/6 К.О. Сакар 06.03.2017. 13.03.2017. 07.03.2017. 28.03.2017.
22. 07.03.2017. 351-35 Смиљанић Ненад Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 77/4 К.О. Сакар 06.03.2017. 09.03.2017. 07.03.2017. 23.03.2017.
23. 10.03.2017. 351-36 Јевтић  Радован Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/35 К.О. Сакар 09.03.2017. 16.03.2017. 13.03.2017. 30.03.2017.
24. 10.03.2017. 351-37 Тодоровић Радован Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1438/1 К.О. Радаљ 09.03.2017. 31.03.2017. 23.03.2017. 18.04.2017.
25. 13.03.2017. 351-39 Бојић Ратомир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 114/1 К.О. Сакар 10.03.2017. 15.03.2017. 14.03.2017. 29.03.2017.
26. 14.03.2017. 351-40 Дачић Александар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 505/1 К.О. Будишић 13.03.2017. 29.03.2017. 15.03.2017. 13.04.2017.
27. 14.03.2017. 351-41 Рајиновић Стојанка Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1395/4 К.О Велика Река 13.03.2017. 27.03.2017. 15.03.2017. 11.04.2017.
28. 15.03.2017. 351-42 Смиљанић Данко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3270/4 К.О. Велика Река 14.03.2014. 24.04.2017. 19.04.2017. 09.05.2017.
29. 15.03.2017. 351-44 Павловић Д. Миленко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1455/9 К.О. Д. Борина 14.03.2017. 17.03.2017. 16.03.2017. 31.03.2017.
30. 16.03.2017. 351-46 Крстић Петар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1188/3 К.О. Брасина 15.03.2017. 17.03.2017. 17.03.2017. 31.03.2017.
31. 20.03.2017. 351-47 Илић Милица Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1696/8 К.О. Брасина 17.03.2017. 29.03.2017. 21.03.2017. 13.04.2017.
32. 22.03.2017. 351-49 Гајић Милорад Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2841/1 К.О. Радаљ 21.03.2017. 27.03.2017. 23.03.2017. 13.04.2017.
33. 23.03.2017. 351-50 Потоковић Арифа Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 86/6 Сакар 22.03.2017. 27.03.2017. 24.03.2017. 11.04.2017.
34. 23.03.2017. 351-51 Смиљанић Властимир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 290/2 К.О. Сакар 22.03.2017. 30.03.2017. 24.03.2017. 18.04.2017.
35. 28.03.2017. 351-53 Шрндић Хусеин Озакоњење спрата стамб. објекта на к.п.бр. 67/1 К.О. Сакар 27.03.2017. 29.03.2017. 29.03.2017. 13.04.2017.
36. 29.03.2017. 351-55 Радић Чедомир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2503/19 К.О. Радаљ 28.03.2017. 30.03.2017. 29.03.2017. 18.04.2017.
37. 29.03.2017. 351-56 Танасковић Славиша Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1121 К.о. Мали Зворник 28.03.2017. 05.04.17 30.03.2017. 19.04.2017.
38. 30.03.2017. 351-57 Ћорић Нијаз Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр.1007/2 К.О.М. Зворник 29.03.2017. 03.04.2017. 31.03.2017. 18.04.2017.
39. 10.04.2017. 351-60 Бојић Жељко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр.  110/2 К.О. Сакар 07.04.2017. 30.06.2017. 24.04.2017. 17.07.2017.
40. 11.04.2017. 351-62 Лукић Милан Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 375/74 К.О. Сакар 10.04.2017. 21.04.2017. 18.04.2017. 05.05.2017.
41. 12.04.2017. 351-63 Лукић Петко Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 1225 К.О. М. Зворник 11.04.2017. 19.04.2017. 12.04.2017. 04.05.2017.
42. 12.04.2017. 351-64 Павловић Милан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1010/2 К.О. Д. Борина 11.04.2017. 27.04.2017. 19.04.2017. 12.05.2017.
43. 19.04.2017. 351-66 Павловић М. Милан Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 623/3 К.О. Брасина 18.04.2017. 27.04.2017. 20.04.2017. 09.05.2017.
44. 19.04.2017. 351-67 Богдановић Војислав Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 394/5 К.О. Брасина 18.04.2017. 21.04.2017. 20.04.2017. 05.05.2017.
45. 20.04.2017. 351-69 Ерић Живко Озакоњење два стамб.објекта на к.п.бр. 575/1 и 603/3 К.О. Сакар 19.04.2017. 21.04.2017. 20.04.2017. 05.05.2017.
46. 21.04.2017. 351-70 Пашић Дејан и Душан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/5 К.О. Сакар 20.04.2017. 16.05.2017. 03.05.2017. 31.05.2017.
47. 21.04.2017. 351-71 Илић Раденка Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 2529/3 и 2527/2 К.О. Д. Борина 20.04.2017. 16.05.2017. 25.04.2017. 31.05.2017.
48. 05.05.2017. 351-73 Матић Славиша и Гојко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 324/6 К.О. Брасина 04.05.2017. 05.05.2017. 05.05.2017. 19.05.2017.
49. 05.05.2017. 351-74 Радић Милутин Озакоњење два стамб.објекта и поткровља на к.п.бр. 627/17 К.О. Мали Зворник 04.05.2017. 11.05.2017. 05.05.2017. 25.05.2017.
50. 11.05.2017. 351-75 Шрндић (Ејуб) Шемсудин Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 76/1 К.О. Сакар 09.05.2017. 30.05.2017. 22.05.2017. 15.06.2017.
51. 10.05.2017. 351-77 Матић Миленко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1099/6 К.О. Читлук 09.05.2017. 16.05.2017. 11.05.2017. 31.05.2017.
52. 11.05.2017. 351-78 Петровић М. Радован Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 1315/3 К.О. Д. Борина 10.05.2017. 15.05.2017. 12.05.2017. 29.05.2017.
53. 12.05.2017. 351-79 Мујкановић (Мустафа) Аднана Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 422/2 К.О. Сакар 11.05.2017. 17.05.2017. 16.05.2017. 31.05.2017.
54. 12.05.2017. 351-80 Имшировић (Незир) Сеид Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 96/2 К.О. Сакар 11.06.2017. 24.07.2017. 12.05.0217. 07.08.2017
55. 12.05.2017. 351-81 Јовић (Јован) Радан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 375/6 К.О. Сакар 11.05.2017. 22.05.2017. 15.05.2017. 06.06.2017.
56. 15.05.2017. 351-84 Потоковић Муниб и Адмир Озакоњење стамб.објекта По+П+Пк на к.п.бр. 6/4, помоћни П на к.п.бр. 6/7 и помоћни П на к.п.бр. 86/5 К.О. Сакар 12.05.2017. 25.05.2017. 16.05.2017. 09.06.2017.
57. 16.05.2017. 351-85 Лазић Недељко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1072 К.О. Мали Зворник 15.05.2017. 24.05.2017. 17.05.2017. 08.06.2017.
58. 29.05.2017. 351-89 Имшировић Бахрија Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 91/2 К.О. Сакар 24.03.2017. 21.08.2017. 25.05.2017. 04.09.2017.
59. 29.05.2017. 351-90 Потоковић Шемсудин Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 378/20 К.О. Сакар 25.05.2017. 05.06.2017. 30.05.2017. 19.06.2017.
60. 29.05.2017. 351-91 Потоковић Индира, Улбл Амира и Потоковић Мевлудина Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/18 К.О. Сакар 25.05.2017. 07.06.2017. 30.05.2017. 21.06.2017.
61. 01.06.2017. 351-93 Шрндић Нурија Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 391/3 К.О. Сакар 30.05.2017. 02.06.2017. 01.06.2017. 16.06.2017
62. 01.06.2017. 351-94 Николић Боро Озакоњење дела стамб. објекта ПК и помоћног објекта на к.п.бр. 1237/4 К.О. Мали Зворник 31.05.2017. 20.06.2017. 05.06.2017. 05.07.2017.
63. 02.06.2017. 351-95 Taрић Шабан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 392/5 К.О. Сакар 01.06.2017. 06.06.2017. 05.06.2017. 21.06.2017.
64. 02.06.2017. 351-96 Ђорђевић Радивоје Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 912/2К.О. Д. Борина 01.06.2017. 07.06.2017. 05.06.2017. 21.06.2017.
65. 05.06.2017. 351-98 Смиљанић (Илије) Милован Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 296/3 К.О. Сакар 02.06.2017. 04.07.2017. 20.06.2017. 18.07.2017.
66. 06.06.2017. 351-100 Потоковић С. Фахрудин Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/18 К.О. Сакар 05.06.2017. 08.06.2017. 07.06.2017. 23.06.2017.
67. 08.06.2017. 351-101 Шрндић (Адем) Енвер Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 98/3 К.О. Сакар 07.06.2017. 14.06.2017. 09.06.2017. 29.06.2017.
68. 14.06.2017. 351-104 Илић Слободан Озакоњење стамбених објеката на к.п.бр. 697/2 К.О. Д.Борина 13.06.2017. 16.06.2017. 15.06.2017. 30.06.2017.
69. 16.06.2017. 351-105 Хамзабеговић  (Абдулах) Нурија Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 375/24 К.О. Сакар 15.06.2017. 20.06.2017. 16.06.2017. 05.07.2017.
70. 21.06.2017. 351-108 Обрадовић Сретен Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 324/4 К.О. Д. Борина 20.06.2017. 05.05.17 22.06.2017. 08.08.2017.
71. 22.06.2017. 351-110 Јасиковац Милош, Средо и Чедо Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 317/1 К.О. Брасина 21.06.2017. 28.06.2017. 21.06.2017. 12.07.2017.
72. 26.06.2017. 351-111 Потоковић (Салко) Хајрудин Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/19 К.О. Сакар 22.06.2017. 28.06.2017. 26.06.217. 12.07.2017.
73. 27.06.2017. 351-112 Мијаиловић Милорад Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 654  К.О. Брасина 22.06.2017. 30.06.2017. 28.06.2017. 17.07.2017.
74. 27.06.2017. 351-113 Јевтић Зоран Озакоњење стамб. и помоћних објеката на к.п.бр. 361 К.О. Сакар 22.06.2017. 30.06.2017. 28.06.2017. 17.07.2017.
75. 28.06.2017. 351-115 Голуб Драган Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1296/5 К.О. Д. Борина 27.06.2017. 30.06.2017. 28.06.2017. 17.07.2017.
76. 29.07.2017. 351-117 Дамњановић Радојка Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 395/4 К.О. Брасина 28.06.2017. 29.06.2017. 29.06.2017. 19.07.2017.
77. 29.07.2017. 351-118 Јовановић Душко и Хепбурн Оливера Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 23 К.О. Брасина 28.06.2017. 25.07.2017. 03.07.2017. 08.08.2017.
78. 29.07.2017. 351-119 Миловановић Љубица Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 394/7 К.О. Брасина 28.06.2017. 03.07.2017. 29.06.2017. 17.07.2017.
79. 29.06.2017. 351-120 Јовановић (Тешо) Милан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 749/1 К.О. Брасина 28.06.2017. 25.07.2017. 03.07.2017. 08.08.2017.
80. 04.07.2017. 351-123 Јевтић Миломир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1469/1 К.О. Брасина 03.07.2017. 05.07.2017. 04.07.2017. 28.07.2017.
81. 06.07.2017. 351-125 Јевтић Радомир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 399/2 К.О. Брасина 05.07.2017. 14.11.2017. 07.07.2017. 29.11.2017.
82. 07.07.2017. 351-126 Видаковић Милован Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1455/13 К.О. Д. Борина 06.07.2017. 16.08.2017. 07.07.2017. 30.08.2017.
83. 25.07.2017. 351-133 Аћимпвић Ж. Иван Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 394/11 К.О. Брасина 24.07.2017. 04.08.2017. 31.07.2017. 18.08.2017.
84. 25.07.2017. 351-134 Стојановић (Богосав) Миланка Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1065/1 К.О. Брасина 24.07.2017. 05.12.2017. 06.09.2017. 19.12.2017.
85. 26.07.2017. 351-135 Васић Љиљана Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 917/3 К.О. Д. Борина 25.07.2017. 10.08.2017. 28.07.2017. 24.08.2017.
86. 26.07.2017. 351-136 Мићић Зоран Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1699/1 К.О. Брасина 25.07.2017. 02.10.2017. 27.07.2017. 16.10.2017.
87. 26.07.2017. 351-137 Видовић (Драге) Митар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1698/3 К.О. Брасина 25.07.2017. 09.08.2017. 31.07.2017.                   23.08.2017.               
88. 27.07.2017. 351-138 Секулић Александар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1216/2 К.О. Брасина 26.07.2017. 06.09.2017. 27.07.2017. 20.09.2017.
89. 27.07.2017. 351-139 Милутиновић Миладин Озакоњење дела стамб. објекта Пк на к.п.бр. 587/5 К.О. Брасина 26.07.2017. 11.08.2017. 31.07.2017. 25.08.2017.
90. 27.07.2017. 351-140 Матић Љубица Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1140/3 К.О. Брасина 26.07.2017. 01.08.2017. 28.07.2017. 15.08.2017.
91. 27.07.2017. 351-142 Секулић (Милош) Миладин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1220/2 К.О. Брасина 31.07.2017. 13.11.2017. 31.07.2017. 27.11.2017.
92. 01.08.2017. 351-144 Владић Војин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 373/1 К.О. Брасина 31.07.2017. 13.12.2017. 01.08.2017. 27.11.2017.
93. 03.08.2017. 351-147 Алексић Бошко Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 537/3 К.О. Брасина 02.08.2017. 10.08.2017. 07.08.2017. 24.08.2017.
94. 07.08.2017. 351-150 Чикарић Радислав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2379/1 К.О. В.Река 04.08.2017. 21.08.2017. 15.08.2017. 04.09.2017.
95. 07.08.2017. 351-151 Мехмедовић Седија Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 369/5 К.О. Сакар 04.08.2017. 11.08.2017. 10.08.2017. 25.08.2017.
96. 07.08.2017. 351-152 Дураковић (Мехмед) Алија Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 369/5 К.О. Сакар 04.08.2017. 08.08.2017. 08.08.2017. 22.08.2017.
97. 11.08.2017. 351-157 Николић Божо Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3069/1 К.О. В.Река 11.08.2017. 14.08.2017. 11.08.2017. 28.08.2017.
98. 11.08.2017. 351-158 Костадиновић Богосав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1238/6 К.О. М.Зворник 14.08.2017. 21.08.2017. 15.08.2017. 04.09.2017.
99. 11.08.2017. 351-159 Костадиновић Михаило Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1238/7 К.О. М.Зворник 14.08.2017. 21.08.2017. 15.08.2017. 04.09.2017.
100. 11.08.2017. 351-160 Николић Милојко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3176 К.О. В.Река 14.08.2017. 14.08.2017. 14.08.2017. 28.08.2017.
101. 15.08.2017. 351-161 Радић Милош Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 3403 К.О. В.Река 14.08.2017. 15.08.2017. 15.08.2017. 28.08.2017.
102. 18.08.2017. 351-164 Којић Драган Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 1725/2 К.О. Брасина 17.08.2017. 01.11.2017. 29.08.2017. 15.11.2017.
103. 18.08.2017. 351-165 Владић Драган и Владан Озакоњење стамб.и помоћ. објекта на к.п.бр. 645/4 К.О. Брасина 17.08.2017. 22.08.2017. 18.08.2017. 05.09.2017.
104. 21.08.2017. 351-167 Мићић Милисав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 886/1 К.О. В.Река 18.08.2017. 22.08.2017. 21.08.2017. 05.09.2017.
105. 22.08.2017. 351-168 Петровић Милан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1052/2 К.О. Д.Борина 21.08.2017. 22.08.2017. 22.08.2017. 08.09.2017.
106. 23.08.2017. 351-169 Николић Гојко Озакоњење дела стамб. објекта и два помоћ.на к.п.бр. 3161/1 К.О. В.Река 22.08.2017. 25.08.2017. 24.08.2017. 08.09.2017.
107. 23.08.2017. 351-170 Полоћ Славољуб Озакоњење стамб. објекта П+1, на к.п.бр. 373/1 К.О. Б.Река 22.08.2017. 25.08.2017. 24.08.2017. 08.09.2017.
108. 24.08.2017. 351-171 Станковић Горан Захтев за озакоњење стамб.објекта к.п.1234/4 к.о Радаљ 23.08.2017. 25.08.2017. 25.08.2017. 08.09.2017.
109. 24.08.2017 351-172 Потоковић Хазим Захтев за озакоњење дела стамб.обј. На к.п. 378/8 к.о. Сакар 23.08.2017. 08.09.2017. 25.08.2017. 08.09.2017.
110. 24.08.2017. 351-173 СТР ТИБ М.Зворник Захтев за озакоњење склад.грађ.материјала на к.п.822/3 к.о. М.Зворник 23.08.2017. 29.12.2017. 01.12.2017. 12.01.2018,
111. 24.08.2017. 351-174 СЗТР МНМ Радаљ Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п. 822/3 М.Зворник 23.08.2017. 04.01.2017. 04.12.2017. 18.01.2017.
112. 28.08.2017. 351-179 Божић Никола (Амајић) Захтев за озакоњење помоћног обј. На к.п. 695/3 к.о.Читлук 25.08.2017. 29.08.2017. 29.08.2017. 12.09.2017.
113. 28.08.2017. 351-182 Остојић Драгомир Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п. 477/4 к.о.Сакар 25.08.2017. 29.08.2017. 28.08.2017. 12.09.2017.
114. 28.08.2017. 351-183 Јевтић Александар Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п. 66/3 к.о.Сакар 25.08.2017. 29.08.2017. 28.08.2017. 12.09.2017.
115. 29.08.2017. 351-185 Радић Милутин Захтев за озакоњење помоћног обј. На к.п.822/9 к.о. М.Зворник 28.08.2017. 12.10.2017. 29.09.2017. 26.10.2017.
116. 29.08.2017. 351-186 Васић Светислав захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 1007/4 к.о. Доња Борина 28.08.2017. 26.09.2017. 06.06.2017. 10.10.2017.
117. 07.08.2017. 351-191 Васић Миленија Захтев за озајоњење стамб.обј. На к.п. 2142/1 к.о. Радаљ 05.09.2017. 13.09.2017. 08.09.2017. 27.09.2017.
118. 05.09.2017. 351-189 Тешић Д.Жељко Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п.1199/2 к.о. М.Зворник 04.09.2017. 24.11.2017. 06.09.2017. 08.12.2017.
119. 07.09.2017. 351-192 Алексић Томиславка Захтев за озакоњење пом.и стамб.обј. На к.п.1177/23 к.о. Д.Борина 05.09.2017. 24.10.2017. 18.10.2017. 07.11.2017.
120. 07.09.2017. 351-193 Тодић Јесенко Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п.317/10 к.о. Брасина 06.09.2017. 14.09.2017. 07.09.2017. 28.09.2017.
121. 08.09.2017. 351-194 Тадић Љиљана Захтев за озакоњење стамб.обј на к.п.2063/2 к.о. Радаљ 06.09.2017. 30.10.2017. 20.10.2017. 13.11.2017.
122. 08.09.2017. 351-195 Ћорлука Милена Захтев за озакоњење стамб.објекта на на к.п. 1019/10 к.о. Цулине 07.09.2017. 26.09.2017. 19.09.2017. 10.10.2017.
123. 08.09.2017. 351-196 Миловановић Милинко Захтев за озакоњење стамб.објек. На к.п.970/2 к.о. Доња Борина 07.09.2017. 27.09.2017. 11.09.2017. 11.10.2017.
124. 11.09.2017. 351-198 Марковић Вера Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п. 992 к.о.Читлук 08.09.2017. 12.09.2017. 11.09.2017. 26.09.2017.
125. 12.09.2017. 351-199 Томић Мирослав Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 914 к.о.Брасина и помоћног обј. На к.п. 912 к.о. Брасина 11.09.2017. 13.09.2017. 12.09.2017. 27.09.2017.
126. 12.09.2017. 351-200 Смиљанић Ненад Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п.285. к.о. Сакар 11.09.2017. 13.09.2017. 13.09.2017. 27.09.2017.
127. 14.09.2017. 351-201 Тадић Жељко Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 1201 к.о.Брасина 13.09.2017 31.01.18 11.01.18 14.02.18
128. 14.09.2017. 351-202 Томић Марица Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 306/4 к.о. Будишић 13.09.2017. 23.10.2017. 28.09.2017. 06.11.2017.
129. 15.09.2017. 351-203 Радојчић Милош Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п.1259/1 и стамб.и помоћног обј.на к.п. 1261/2 к.о. М.Зворник 14.09.2017. 02.10.2017. 18.09.2017. 16.10.2017.
130. 18.09.2017. 351-204 Шрндић Мехмед Захтев за озакоњење стамб.и два помоћна обј.на к.п.76/3 К.о. Сакар 15.09.2017 26.09.2017. 19.09.2017. 10.10.2017.
131. 18.09.2017. 351-205 Божић Никола (Амајић) Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п. 695/3 к.о. Читлук 15.09.2017. 19.09.2017. 18.09.2017. 03.10.2017.
132. 18.09.2017. 351-208 Ерић Мирослав Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 306/5 к.о. Будишић 18.09.2017. 27.09.2017. 25.09.2017. 11.10.2017.
133. 20.09.2017. 351-210 Савић Миленко Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 3063/1 к.о. В.Река 19.09.2017. 06.10.2017. 20.09.2017. 20.10.2017.
134. 20.09.2017. 351-211 Смиљанић Алимпије Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п.3242 к.о. В.Река 19.09.2017. 05.10.2017. 26.09.2017. 19.10.2017.
135. 20.09.2017. 351-212 Савић Живорад Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п. 2400/4 к.о В.Река 19.09.2017. 27.09.2017. 20.09.2017. 11.10.2017.
136. 26.09.2017. 351-213 Танасковић П. Зоран Захтев за озакоњење помоћног објектана к.п. 967/5 к.о. Д.Борина 25.09.2017. 03.11.2017. 26.09.2017. 17.11.2017.
137. 29.09.2017. 351-219 Јокић Зоран и Јокић Милош Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена и помоћног објекта на к.п.979/2и 979/1 к.о. Д.Борина 27.09.2017. 02.10.2017. 29.09.2017. 16.10.2017.
138. 29.09.2017. 351-220 Јездић Бранка Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 395/3 к.о. Брасина 28.09.2017 02.10.2017. 02.10.2017. 16.10.2017.
139 12.10.2017. 351-228 Мијаиловић Милорад Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 499/3 к.о. Мали Зворник 11.10.2017. 13.10.2017. 12.10.2017. 27.10.2017.
140 12.10.2017. 351-229 Караклић Милка Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 610/3 к.о. Брасина 11.10.2017. 19.02.18 12.10.2017. 05.03.18
142 12.10.2017. 351-230 Милановић Радомир Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу дела ст.обј.и помоћног објекта на к.п. 2325/1 к.о. Доња Борина 11.10.2017. 06.11.2017. 02.11.2017. 20.11.2017.
143 20.10.2017. 351-237 Ковачевић Јоцо Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу  стамбеног обекта  на к.п. 1296/4 К.О. Доња Борина 23.10.2017. 24.10.2017. 23.10.2017. 07.11.2017.
144 23.10.2017. 351-238 Петковић Драган Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 3433/5 К.О. Велика Река 24.10.2017. 19.02.18 15.01.18 05.03.18
145 23.10.2017. 351-239 Томић Живадин Будишић Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и  помоћног објекта на к.п. 3402/5 К.О. Будишић 24.10.2017. 25.01.18 28.12.17 08.02.18
146 23.10.2017. 351-240 Петковић Миливоје Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3402 К.О. Велика Река 24.10.2017. 08.11.2017. 02.11.2017. 22.11.2017.
147 31.10.2017, 351-246 Савић(Милорад)Драган Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 978/4 К.О. Доња Борина 01.11.2017. 21.11.17 17.11.2017. 06.12.17
148 01.11.2017. 351-247 Лончарић Љиљана Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 317/11 К.О. Брасина 02.11.2017. 07.11.2017. 03.11.2017. 21.11.2017.
149 01.11.2017. 351-248 Митровић Бошко Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  на к.п. 3128/5 К.О. Велика Река 02.11.2017. 09.01.2018. 05.01.2018. 23.01.2018.
150 01.11.2017. 351-249 Гајић Милојка Лешница Захтев за издавање решења о озакоњењу  два стамбена  објекта на к.п. 777/3 К.О. Будишић 02.11.2017. 27.12.2017. 02.11.2017. 10.01.2018.
151 01.11.2017. 351-250 Томић Бранислав Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 645/1 К.О. Брасина 02.11.2017. 07.11.2017. 03.11.2017. 21.11.2017.
152 02.11.2017. 351-255 Стојановић Константин Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 2517/4 К.О. Доња Борина 03.11.2017. 08.11.2017. 07.11.2017. 22.11.2017.
153 08.11.2017. 351-278 Танасковић Ранко Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 914/1 К.О. Доња Борина 09.11.2017. 20.11.2017. 14.11.2017. 04.12.2017.
154 08.11.2017. 351-279 Кокоровић Шабан Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1114 К.О. Мали Зворник 09.11.2017. 13.11.2017. 10.11.2017. 27.11.2017.
155 09.11.2017. 351-280 Вучуревић Радован Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1392/2 К.О. Доња Борина 10.11.2017. 24.11.2017. 10.11.2017. 08.12.2017.
156 09.11.2017. 351-281 Зулић Роса Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 951/2 К.О. Мали Зворник 10.11.2017. 15.11.2017. 14.11.2017. 29.11.2017.
157 10.11.2017. 351-286 Врачевић Настос Цулине Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1167/5 К.О. Цулине 13.11.2017. 20.11.2017. 14.11.2017. 04.12.2017.
158 14.11.2017. 351-288 Томић Живан Будишић Захтев за издавање решења о озакоњењу  стамбеног и помоћног  објекта на к.п. 488/7 К.О. Будишић 15.11.2017. 29.12.2017. 20.12.2017. 12.01.2018.
159 14.11.2017. 351-289 Станковић Миодраг Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 832 К.О. Мали Зворник 14.11.2017. 23.11.2017. 17.11.2017. 07.12.2017.
160 14.11.2017. 351-290 Буљубашић Салих Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 289/5 К.О. Мали Зворник 14.11.2017. 17.11.2017. 16.11.2017. 01.12.2017.
161 16.11.2017. 351-298 Крндић Нијаз Сакар Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 369/3 К.О.Сакар 17.11.2017. 20.11.2017. 17.11.2017. 04.12.2017.
162 17.11.2017. 351-300 Аврамовић Милена Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 1455/2 К.О.Брасина 20.11.2017. 25.01.18 14.12.2017. 08.02.18
163 17.11.2017. 351-301 Ристић Бранко Радаљ Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 791/1 К.О.Радаљ 20.11.2017. 22.11.2017. 21.11.2017. 06.12.2017.
164 17.11.2017. 351-302 Антонић Богољуб Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 2397/3 К.О.Велика Река 20.11.2017. 23.11.2017. 23.11.2017. 08.12.2017.
165 20.11.2017. 351-304 Костић Бојка Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 1295 К.О. Мали Зворник 20.11.2017. 24.11.2017. 22.12.2017. 08.12.2017.
166 22.11.2017. 351-308 Караклић Славко Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  и помоћног објекта на к.п.бр.584/3 К.О. Брасина 22.11.2017. 28.11.2017. 23.11.2017. 12.12.2017.
167 27.11.2017. 351-311 Јевтић Милан Нови Београд Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног   објекта на к.п.бр.1469/2 К.О. Брасина 24.11.2017. 07.12.2017. 28.11.2017. 21.12.2017.
168 29.11.2017. 351-315 Тадић Милка Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  и помоћног објекта на к.п.бр.1341 К.О. Брасина 28.11.2017. 01.12.2017. 29.11.2017. 15.12.2017.
168 01.12.2017. 351-319 Миловановић Милован и Милан Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног ,помоћног и економског  објекта на к.п.бр.3062/1 К.О.Велика Река 01.12.2017. 26.12.2017. 01.12.2017. 09.01.2018.
170 01.12.2017. 351-320 Ђорђевић Славица Б.Паланка Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  и помоћног  објекта на к.п. 602 К.О.Радаљ 01.12.2017. 28.12.2017. 01.12.2017. 12.01.2018.
171 01.12.2017. 351-321 Кржавић Нурија Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 886/2 К.О. Мали Зворник 04.12.2017. 19.12.2017. 04.12.2017. 03.01.2018.
172 01.12.2017. 351-322 Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 775/2 К.О. Велика Река 04.12.2017. 29.12.2017. 04.12.2017. 12.01.2018.
173 01.12.2017. 351-323 Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 1181 К.О. Доња Трешњица 04.12.2017. 29.12.2017. 04.12.2017. 12.01.2018.
174 04.12.2017. 351-326 Зољић Милан Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног  објекта на к.п. 783 К.О. Мали Зворник 05.12.2017. 06.12.2017. 06.12.2017. 20.12.2017.
175 07.12.2017. 351-331 Павловић Милован Београд Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног   објекта на к.п.бр.1192/2 К.О. Доња Борина 08.12.2017. 08.12.2017. 08.12.2017. 11.12.2017.
176 13.12.2017. 351-334 Мићић Мићо Цулине Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  и помоћног  објекта на к.п.бр.1022/5 К.О. Цулине 12.12.2017. 21.12.2017. 14.12.2017. 05.01.2018.
177 13.12.2017. 351-335 Мићић Мићо Цулине Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  и помоћног  објекта на к.п.бр.1022/2 К.О. Цулине 12.12.2017. 21.12.2017. 14.12.2017. 05.01.2018.
178 15.12.2017. 351-339 Бошковић Весна Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног  објекта на к.п. 1025/6 К.О. Мали Зворник 14.12.2017. 28.12.2017. 15.12.2017. 12.01.2018.
180 20.12.2017. 351-341 Јурошевић Миладин Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 1179/3 К.О. Велика Река 19.12.2017. 08.01.2018. 21.12.2017. 22.01.2018.
181 21.12.2017. 351-342 Јевтић Драган Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  и помоћног објекта на к.п. 533/7 К.О.Брасина 20.12.2017. 08.01.2018. 22.12.2017. 22.01.2018.
182 22.12.2017. 351-343 Јокановић Драган Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 77/1 К.О. Сакар 21.12.2017. 27.12.2017. 27.12.2017. 27.12.2017.
183 22.12.2017. 351-344 Петровић Вујадин Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног  објекта на к.п. 97/8 К.О. Мали Зворник 21.12.2017. 27.12.2017. 22.12.2017. 10.01.2018.
184 25.12.2017. 351-345 Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног  објекта на к.п. 2862/1 К.О. Радаљ 22.12.2017. 29.12.2017. 29.12.2017. 12.01.2018.
185 25.12.2017. 351-346 Костић Миодраг Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног  објекта на к.п. 668 К.О. Брасина 22.12.2017. 23.01.18 26.12.2017. 06.02.18
186 26.12.2017. 351-348 Гаврић Рајна Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног  објекта на к.п. 958/10 К.О.Доња Борина 25.12.2017. 29.12.2017. 27.12.2017. 12.01.2018.
187 26.12.2017. 351-349 Мићић Милош Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу  помоћног  објекта на к.п. 1059/3 К.О.Доња Борина 25.12.2017. 29.12.2017. 28.12.2017. 12.01.2018.
188 26.12.2017. 351-350 Ћемаловић Мугдим Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу  стамбеног и помоћног  објекта на к.п. 948/1 К.О.Мали Зворник 25.12.2017. 29.12.2017. 28.12.2017. 12.01.2018.
189 03.01.2018. 351-353 Владић Нада Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу два  стамбена   објекта на к.п. 672/3 К.О.Брасина 29.12.2017. 03.01.2018. 03.01.2018. 17.01.2018.

 

Решени предмети озакоњења (јануар и фебруар месец 2018. године):

Р. бр.

Име и презиме

Објекат

 

Евиденциони број

Решено

 

 

1.

 

Караклић Миломир Брасина

Озакоњење стамб.објекта и 4 помоћна на к.п. бр. 586/2 К.О. Брасина

 

351-1/2018-03

 

08.01.2018

2.

 

Радовић Александар В.Река

Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 1162/1 К.О. Велика Река

 

351-2/2018-03

 

05.01.2018

 

3.

Митровић Бошко В.Река

Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 3128/5 К.О. Велика Река

 

351-3/2018-03

 

05.01.2018

 

4.

Мишић Милорад Брасина

Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 376/1 К.О. Брасина

 

351-6/2018-03

 

10.01.2018

 

5.

Радић Савка Брасина

Озакоњење стамб. и пом.објекта на к.п.бр. 581 К.О. Брасина

 

351-10/2018-03

 

15.01.2018

 

6.

Томић Томо Београд

Озакоњење помоћног.објекта на к.п.бр. 1192/7 К.О. Читлук

 

351-12/2018-03

 

18.01.2018

 

7.

Чикарић Велимир Београд

Озакоњење стамб.  објекта на к.п.бр. 2448/2 К.О. В.Река

 

351-14/2018-03

 

17.01.2018

 

8.

Митровић Ненад Београд

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 267/2 K.O. Брасина

 

351-17/2018-03

 

18.01.2018

 

9.

Живановић Витомир Сакар

Озакоњење стамб.  објекта на к.п.бр. 81/7 К.О. Сакар

 

351-18/2018-03

 

19.02.2018

 

10.

 

Павловић Миодраг Брасина

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1121/2 К.О. Брасина

 

351-23/2018-03

 

29.01.2018

 

11.

 

Максић Драгица Брасина

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1343/7 К.О. Брасина

 

351-24/2018-03

 

30.01.2018

 

12.

Тимотић Свјетлана Брасина

Озакоњење стамб.  објекта на к.п.бр. 1696/1 К.О. Брасина

 

351-26/2018-03

 

01.02.2018

 

13.

Деспотовић Владислав

Доња Борина

Захтев за озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 970/4 К.О. Доња Борина

 

351-29/2018-03

 

06.02.2018

 

 

14.

Илић Драган                        Мали Зворник

Захтев за озакоњење  помоћних објекaта на к.п.бр. 1237/3  К.О. Мали Зворник

 

351-30/2018-03

 

23.02.2018

 

15.

 

Којић Милован              Велика Река

Захтев за озакоњење стамб. и три помоћна објекта на к.п.бр.2398 К.О. Велика Река

 

351-31/2018-03

 

07.02.2018

 

 

16.

 

Шутровић Амел              Мали Зворник

Захтев за озакоњење  помоћног објекта на к.п.бр. 860/2 К.О. Мали Зворник

 

351-48/2018-03

 

09.02.2018

 

17.

 

Јакшић Миленко              Мали Зворник

Захтев за озакоњење  стамбеног  објекта на к.п.бр. 1304  К.О. Мали Зворник

 

351-49/2018-03

 

12.02.2018

 

 

18.

 

Павловић Милан             Радаљ

 

Захтев за озакоњење  помоћног  објекта, ауто гаража на к.п.бр. 999/5  К.О. Радаљ

 

 

351-50/2018-03

 

 

13.02.2018

 

19.

Ивановић Радивоје              Мали Зворник

Захтев за озако- њење  стамбеног и помоћног  објекта на к.п.бр. 1269 К.О. Мали Зворник

 

351-52/2018-03

 

14.02.2018

 

 

   20.

Ивановић Радивоје              Мали Зворник

Захтев за озакоњење  помоћних  објекта на к.п.бр. 1267/3 К.О. Мали Зворник

 

351-53/2018-03

 

14.02.2018

 

 

21.

Тимотић Стојан             Брасина

Захтев за озакоњење  стамбеног  објекта П+1 на к.п.бр. 1696/9  К.О. Брасина

 

351-55/2018-03

 

14.02.2018

 

 

22.

Петковић Миливоје           Велика Река

Захтев за озакоњење  помоћног  објекта на к.п.бр. 3406  К.О.   Велика Река

 

351-56/2018-03

 

21.02.2018

 

 

23.

Обреновић Војо              Мали Зворник

Захтев за озакоњење  помоћног  објекта на к.п.бр. 1032/14  К.О.   Мали Зворник

 

351-58/2018-03

 

23.02.2018

 

24.

Драшковић  Славко

Доња Борина

 

Захтев за озакоњење  стамбеног објекта на к.п.бр. 958/4  К.О.    Доња Борина

 

351-59/2018-03

 

21.02.2018

 

 

РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ О ОЗАКОЊЕЊУ МАРТ МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА

Р.бр.

Име и презиме

Објекат

 

Евиденциони број

Решено

 

 

1.

 

 

Вучетић Бранка Цулине

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 1804/4 К.О. Цулине

 

351-63/2018-03

 

28.02.2018

 

2.

 

Јосиповић Љубинка и Миленко Доња Борина

 

Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр. 971/3 К.О. Доња Борина

 

351-67/2018-03

 

07.03.2018

 

3.

Стојиљковић Љиљана Доња Трешњица

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 1900/3 К.О. Доња Трешњица

 

 

351-69/2018-03

 

07.03.2018

 

4.

Вујић Драгиша Доња Трешњица

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 2302/1 К.О. Доња Трешњица

351-70/2018-03

07.03.2018

 

5.

Васић Миодраг Доња Трешњица

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 1900/4 К.О. Доња Трешњица

351-71/2018-03

07.03.2018

 

6.

Вучетић Миодраг Велика Река

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 1900/4 К.О. Доња Трешњица

351-72/2018-03

07.03.2018

 

7.

Јасиковац Неђо Мали Зворник

 

Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 3150/3 К.О. Велика Река

 

351-74/2018-03

07.03.2018

 

8.

Ристић Миленко Радаљ

 

Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр. 791/3 К.О. Радаљ

 

351-75/2018-03

07.03.2018

 

9.

Самарџић Михајло Брасина

 

Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр. 1698/1 К.О. Брасина

 

351-76/2018-03

14.03.2018

 

10.

Јокић (Здравко) Милан Радаљ

 

Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 623/1 К.О. Радаљ

 

351-80/2018-03

16.03.2018

 

11.

Грујичић Грујо Цулине

 

Грујичић Грујо Цулине

 

351-82/2018-03

19.03.2018

 

12.

Милановић (Милорад) Милинко Брасина

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 2297 К.О. Доња Борина

 

351-87/2018-03

20.03.2018

 

13.

Стевић Томислав Мали Зворник

 

Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 1281/1 К.О. Мали Зворник

 

351-88/2018-03

22.03.2018

 

14.

Рељић Милада и Немања Мали Зворник

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 1022/3 К.О. Мали Зворник

 

351-89/2018-03

23.03.2018

 

15.

Врачевић (Божидар) Ђуро Цулине

 

Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр. 1291 и 1292/1 К.О. Цулине

 

351-91/2018-03

26.03.2018

 

16.

Тодоровић Б. Радован Мали Зворник

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 104/13 К.О. Мали Зворник

 

351-92/2018-03

23.03.2018

 

17.

Игњатовић Милош Брасина

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 598 К.О. Брасина

351-93/2018-03

26.03.2018

 

 

  18.

Петровић Ненад Будишић

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 976/5 К.О. Будишић

351-94/2018-03

28.03.2018

 

19.

Милутиновић Бошко Доња Борина

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 970/9 К.О. Доња Борина

351-95/2018-03

13.04.2018

 

20.

Јовановић Станимирка Брасина

 

Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр. 1446/3 К.О. Брасина

 

351-96/2018-03

28.03.2018

 

21.

Лазић Малина Доња Борина

 

Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр. 970/6 и 969/3 К.О. Доња Борина

 

351-97/2018-03

29.03.2018

 

22.

Васић (Илије) Радан Доња Трешњица

 

Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр. 2075 К.О. Доња Трешњица

351-100/2018-03

30.03.2018