• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Евиденција решења о озакоњењу

На основу Правилника о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу ("Службени гласник РС" бр.54/2016) објављујемо Службену евиденција о издатим решењима о озакоњењу за општину Мали Зворник:

 

Р. бр.

Име и презиме

Објекат

Евид. број

Решено

1

Марјановић Јово

кат.п.бр.1203 / 1М.Зв.

стамбени

351-31

13.04.2016.

2

Мустафић Сеад кат.п.бр.941 / 2 М.Зв

стамбени

351-33

 

13.04.2016.

3

Спахић Дамир

кат.п.бр.953 М.Зв

стамбени

351-36

 

21.04.2016

4

Ћирић Милоје и Ћирић Милорад кат.п.бр.1267 / 2 М.Зв.

стамбени

351-35

 

20.04.2016.

5

Халиловић Мехмед кат.п.бр. 380 / 4 Сакар

стамбени

351-32

 

11.04.2016.

6

Селимовић Нусрета кат.п.бр.392 / 2 Сакар

стамбени

351-37

 

09.05.2016.

7

Митровић Стана кат. п. бр.97 / 6 К.О.М. Зворник

стамбени

351-39

 

17.05.2016.

8

Јовић Тијомир кат. п.бр.1393 / 4 Д.Борина

стамб и пом.

351-52 / 16-03

29.06.2016.

9

Тодоровић Грозда к.п.бр.1083 / 4 Д.Борина

помоћни

351-53 / 16-03

27.06.2016.

10

Томић Видоје кат.п.бр. 623 / 4 Брасина

стамбени

351-54 / 16-03

28.06.2016.

11

Васић Миленко кат. п. бр.774 / 1Мали Зворник

стамбени

351-55 / 16-03

01.07.2016.

12

Којић Драган кат.п.бр. 680 / 14 Радаљ

стамбени

351-83 / 16-03

01.08.2016.

13

Врачевић Богољуб кат.п.бр 353 / 1 Цулине

стамбени

351-89 / 16-03

10.08.2016.

14

Мишић Драган кат. п. бр. 1514 / 2 Брасина

стамбени

351-90 / 16-03

19.08.2016.

15

Ћорић Насир кат. п. бр.870 / 2 Мали Зворник

стамбени

351-94 / 16-03

27.09.2016.

16

Јевтић Горан кат.п.бр. 382 / 10 Сакар

стамбени

351-106 / 16-03

14.09.2016.

17

Хаџиефендић Енвер кат.п.бр.411 / 8 Сакар

стамбени

351-108 / 16-03

15.09.2016.

18

Петковић Љубисав кат. п.бр.1173 / 2 Д.Борина

стамбени

351-109 / 16-03

16.09.2016.

19

Радић Светлана кат. п.бр. 1494 / 3 Д.Борина

стам. и пом.

351-110 / 16-03

25.10.2016.

20

Латас Илија кат.п.бр. 326 / 4 Будишић

стамбени

351-111 / 16-03

25.10.2016.

21

Несторовић Дарко кат.п.бр. 1473 / 2 Цулине

стамбени

351-112 / 16-03

30.09.2016.

22

Темникова Елена кат. п. бр.1276 / 4 Д. Борина

стамбени

351-114 / 16-03

04.10.2016.

23

Јевтић Марија кат. п. бр.1273 / 5 Доња Борина

стамбени

351-117 / 16-03

07.10.2016.

24

Лукић Синиша Радаљ кат.п.бр. 825 / 5 Радаљ

стамбени

351-120 / 16-03

17.10.2016.

25

Недић Петар Београд кат.п.бр.387 / 1Будишић

стамбени

351-122 / 16-03

17.10.2016.

26

Хаџиефендић Асим кт.п.бр.375 / 30 К.О.Сакар

стамбени

351-134 / 16-03

02.11.2016.

27

Петковић Игор и Горан кат.п.бр.175 / 5К.О.М.Зв.

стамб. и пом.

351-126 / 16-03

07.12.2016.

28

Савић Милена кат. п. бр.1177 / 8К.О.Д.Борина

стамбени

351-136 / 16-03

14.11.2016.

29

Јевтић Марија кат. п. бр.1273 / 4К.О.Д.Борина

стамбени

351-137 / 16-03

30.11.2016.

30

Вучковић Даринка кат. п.бр.1479 / 4 К.О.Д. Борина

стамбени

351-144 / 16-03

17.11.2016.

31

Хаџиефендић Бериз кт.п.бр.419 / 1 К.О.Сакар

стам.и пом.

351-148 / 16-03

21.11.2016.

32

Васић Милош кат. п.бр.1115 / 4К.О.М.Зв.

стамб. и пом.

351-149 / 16-03

21.11.2016.

33

Тадић Дарко кат. п. бр.1530 / 3К.О.Брасина

стамбени

351-150 / 16-03

21.11.2016.

34

Несторовић Жељко кат. п. бр. 1775 / 4К.О.Радаљ

стамбени

351-152 / 16-03

23.11.2016.

35

Лукић Горан кат. п. бр. 1041 / 10К.О.Д.Борина

Стам.и пом.

351-153 / 16-03

23.11.2016.

36

Лукић Златомир кат.п. бр.1041 / 10К.О.Д. Борина

стам.и пом.

351-154 / 16-03

23.11.2016.

37

Ераковић Милена кат. п. бр.1274К.О.Д. Борина

стамбени

351-170 / 16-03

05.12.2016.

38

Мићић Драган кат. п. бр.2585 / 3 К.О.Радаљ

стамбени

351-169 / 16-03

05.12.2016.

39

Ераковић Милена кат. п. бр.1274К.О.Д. Борина

стамбени

351-170 / 16-03

05.12.2016.

40

Којић Синиша и Славиша кат. п. бр. 1059 / 10 К.О.Д. Борина

стамбени

351-171 / 16-03

06.01.2017.

41

Којић Милован кат. п. бр. 1059 / 12 К.О.Д. Борина

стамбени

351-172 / 16-03

09.12.2016.

42

Геца Миланка кат. п. бр. 1273 / 2 К.О.Д. Борина

стамбени

351-179 / 16-03

09.12.2016.

43

Петровић Станојка кат. п. бр. 919 К.О.Д.Борина

стамбени

351-180 / 16-03

09.12.2016.

44

Симеуновић Стојанка кат.п.бр.1275К.О.Д.Бор

стамбени

351-181 / 16-03

09.12.2016.

45

Радојчић Милка кат. п. бр. 1478 / 4 К.О.Радаљ

стамбени

351-183 / 16-03

13.12.2016.

46

Деспотовић Милорад кат. п. бр. 1654 / 4 К.О.Д.Борина

стамбени

351-185 / 16-03

11.01.2017.

47

Спасеновић Љубодраг кат.п.бр.863 / 4К.О.Д.Борина

стамбени

351-188 / 16-03

20.12.2016.

47

Танасковић Бранко кат.п.бр.914 / 3К.О.Д.Борина

стамбени

351-192 / 16-03

28.12.2016.

40

Павловић Милан кат. п. бр.863 / 4К.О.Д.Брасина

стамбени

351-193 / 16-03

27.12.2016.

50

Петровић Зоран кат.п.бр.187К.О.Д.Бор.

стамбени

351-194 / 16-03

28.12.2016.

51

Перић Славица кат.п.бр.100 / 8К.О.М.Зв.

стамбени

351-195 / 16-03

10.01.2017.

52

Јовановић Татјана кат.п.бр.863 / 4К.О.Брасина

стамбени

351-197 / 16-03

13.01.2017.

53

Петровић Велизар кат.п.бр.1584К.О.ВРека

стамбени

351-198 / 16-03

09.01.2017.

 

  

Р. бр. Име и презиме Објекат Евид. број Решено
1. Радић Петар Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 2259/4 К.О. Велика Река 351-2 13.01.2017.
2. Спасеновић Миливоје Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 661 К.О. Доња Борина 351-5 18.01.2017.
3. Игњатовић Митар Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 604/1 К.О. Брасина 351-9 23.01.2017.
4. Мустафић Сеад Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 941/2 К.О. М.Зворник 351-10 31.01.2017
5. Поповић Десимир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 825/11 К.О. Радаљ 351-11 31.01.2017.
6. Којић Гордана Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1080/1 К.О. Читлук 351-12 30.01.2017.
7. Пезеровић Садета Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 899/1 К.О. М.Зворник 351-13 02.02.2017.
8. Јевтић Мирјана, Немања и Петровић Јелица Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 382/12 K.O. Сакар 351-14 03.02.2017.
9. Танасковић Д. Миливоје Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1126/7 К.О. Брасина 351-18 27.02.2017.
10. Деспотовић Милисав Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1287/2 К.О. Доња Борина 351-19 20.02.2017
11. Чивић Суада Озакоњење поткровља на пост. стамб.објекта на к.п.бр. 994/2 К.О. Мали Зворник 351-21 21.02.2017.
12. Сачић Хасан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 391/4 К.О. Сакар 351-22 22.02.2017.
13. Владић Војин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 519/4 К.О. Брасина 351-23 24.02.2017.
14. Лучић Милена Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1374/1 К.О. Доња Борина 351-26 01.03.2017.
15. Говедарица Радислав Озакоњење помоћ. приземног објекта на к.п.бр. 1211/1 К.О. Мали Зворник 351-27 01.03.2017.
16. Ђукановић Р. Марта Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр 1375/1 К.О. Мали Зворник 351-28 03.03.2017.
17. Бојић В. Драган Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 115/5 К.О. Сакар 351-29 03.03.2017.
18. Грујичић Драгић Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 498/2 К.О. Мали Зворник 351-31 06.03.2017.
19. Богдановић Зоран Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 389/4 К.О. Брасина 351-32 22.03.2017.
20. Бојић Живорад Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 66/1 и 66/2 К.О. Сакар 351-33 13.03.2017.
21. Станојевић Радисав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 66/6 К.О. Сакар 351-34 07.03.2017.
22. Смиљанић Ненад Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 77/4 К.О. Сакар 351-35 07.03.2017.
23. Јевтић Радован Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/35 К.О. Сакар 351-36 13.03.2017.
24. Тодоровић Радован Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1438/1 К.О. Радаљ 351-37 23.03.2017.
25. Бојић Ратомир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 114/1 К.О. Сакар 351-39 14.03.2017.
26. Дачић Александар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 505/1 К.О. Будишић 351-40 15.03.2017.
27. Рајиновић Стојанка Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1395/4 К.О Велика Река 351-41 15.03.2017.
28. Смиљанић Данко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3270/4 К.О. Велика Река 351-42 19.04.2017.
29. Павловић Д. Миленко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1455/9 К.О. Д. Борина 351-44 16.03.2017.
30. Крстић Петар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1188/3 К.О. Брасина 351-46 17.03.2017.
31. Илић Милица Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1696/8 К.О. Брасина 351-47 21.03.2017.
32. Гајић Милорад Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2841/1 К.О. Радаљ 351-49 23.03.2017.
33. Потоковић Арифа Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 86/6 Сакар 351-50 24.03.2017.
34. Смиљанић Властимир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 290/2 К.О. Сакар 351-51 24.03.2017.
35. Шрндић Хусеин Озакоњење спрата стамб. објекта на к.п.бр. 67/1 К.О. Сакар 351-53 29.03.2017.
36. Радић Чедомир Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2503/19 К.О. Радаљ 351-55 29.03.2017.
37. Танасковић Славиша Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1121 К.о. Мали Зворник 351-56 30.03.2017.
38. Ћорић Нијаз Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр.1007/2 К.О.М. Зворник 351-57 31.03.2017.
39. Бојић Жељко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 110/2 К.О. Сакар 351-60 24.04.2017.
40. Лукић Милан Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 375/74 К.О. Сакар 351-62 18.04.2017.
41. Лукић Петко Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 1225 К.О. М. Зворник 351-63 12.04.2017.
42. Павловић Милан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1010/2 К.О. Д. Борина 351-64 19.04.2017.
43. Павловић М. Милан Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 623/3 К.О. Брасина 351-66 20.04.2017.
44. Богдановић Војислав Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 394/5 К.О. Брасина 351-67 20.04.2017.
45. Ерић Живко Озакоњење два стамб.објекта на к.п.бр. 575/1 и 603/3 К.О. Сакар 351-69 20.04.2017.
46. Пашић Дејан и Душан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/5 К.О. Сакар 351-70 03.05.2017.
47. Илић Раденка Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 2529/3 и 2527/2 К.О. Д. Борина 351-71 25.04.2017.
48. Матић Славиша и Гојко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 324/6 К.О. Брасина 351-73 05.05.2017.
49. Радић Милутин Озакоњење два стамб.објекта и поткровља на к.п.бр. 627/17 К.О. Мали Зворник 351-74 05.05.2017.
50. Шрндић (Ејуб) Шемсудин Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 76/1 К.О. Сакар 351-75 22.05.2017.
51. Матић Миленко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1099/6 К.О. Читлук 351-77 11.05.2017.
52. Петровић М. Радован Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 1315/3 К.О. Д. Борина 351-78 12.05.2017.
53. Мујкановић (Мустафа) Аднана Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 422/2 К.О. Сакар 351-79 16.05.2017.
54. Имшировић (Незир) Сеид Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 96/2 К.О. Сакар 351-80 12.05.0217.
55. Јовић (Јован) Радан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 375/6 К.О. Сакар 351-81 15.05.2017.
56. Потоковић Муниб и Адмир Озакоњење стамб.објекта По+П+Пк на к.п.бр. 6/4, помоћни П на к.п.бр. 6/7 и помоћни П на к.п.бр. 86/5 К.О. Сакар 351-84 16.05.2017.
57. Лазић Недељко Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1072 К.О. Мали Зворник 351-85 17.05.2017.
58. Имшировић Бахрија Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 91/2 К.О. Сакар 351-89 25.05.2017.
59. Потоковић Шемсудин Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 378/20 К.О. Сакар 351-90 30.05.2017.
60. Потоковић Индира, Улбл Амира и Потоковић Мевлудина Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/18 К.О. Сакар 351-91 30.05.2017.
61. Шрндић Нурија Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 391/3 К.О. Сакар 351-93 01.06.2017.
62. Николић Боро Озакоњење дела стамб. објекта ПК и помоћног објекта на к.п.бр. 1237/4 К.О. Мали Зворник 351-94 05.06.2017.
63. Taрић Шабан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 392/5 К.О. Сакар 351-95 05.06.2017.
64. Ђорђевић Радивоје Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 912/2К.О. Д. Борина 351-96 05.06.2017.
65. Смиљанић (Илије) Милован Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 296/3 К.О. Сакар 351-98 20.06.2017.
66. Потоковић С. Фахрудин Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/18 К.О. Сакар 351-100 07.06.2017.
67. Шрндић (Адем) Енвер Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 98/3 К.О. Сакар 351-101 09.06.2017.
68. Илић Слободан Озакоњење стамбених објеката на к.п.бр. 697/2 К.О. Д.Борина 351-104 15.06.2017.
69. Хамзабеговић (Абдулах) Нурија Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 375/24 К.О. Сакар 351-105 16.06.2017.
70. Обрадовић Сретен Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 324/4 К.О. Д. Борина 351-108 22.06.2017.
71. Јасиковац Милош, Средо и Чедо Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 317/1 К.О. Брасина 351-110 21.06.2017.
72. Потоковић (Салко) Хајрудин Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/19 К.О. Сакар 351-111 26.06.217.
73. Мијаиловић Милорад Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 654 К.О. Брасина 351-112 28.06.2017.
74. Јевтић Зоран Озакоњење стамб. и помоћних објеката на к.п.бр. 361 К.О. Сакар 351-113 28.06.2017.
75. Голуб Драган Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1296/5 К.О. Д. Борина 351-115 28.06.2017.
76. Дамњановић Радојка Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 395/4 К.О. Брасина 351-117 29.06.2017.
77. Јовановић Душко и Хепбурн Оливера Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 23 К.О. Брасина 351-118 03.07.2017.
78. Миловановић Љубица Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 394/7 К.О. Брасина 351-119 29.06.2017.
79. Јовановић (Тешо) Милан Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 749/1 К.О. Брасина 351-120 03.07.2017.
80. Јевтић Миломир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1469/1 К.О. Брасина 351-123 04.07.2017.
81. Јевтић Радомир Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 399/2 К.О. Брасина 351-125 07.07.2017.
82. Видаковић Милован Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1455/13 К.О. Д. Борина 351-126 07.07.2017.
83. Аћимпвић Ж. Иван Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 394/11 К.О. Брасина 351-133 31.07.2017.
84. Стојановић (Богосав) Миланка Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1065/1 К.О. Брасина 351-134 06.09.2017.
85. Васић Љиљана Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 917/3 К.О. Д. Борина 351-135 28.07.2017.
86. Мићић Зоран Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1699/1 К.О. Брасина 351-136 27.07.2017.
87. Видовић (Драге) Митар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1698/3 К.О. Брасина 351-137 31.07.2017.
88. Секулић Александар Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1216/2 К.О. Брасина 351-138 27.07.2017.
89. Милутиновић Миладин Озакоњење дела стамб. објекта Пк на к.п.бр. 587/5 К.О. Брасина 351-139 31.07.2017.
90. Матић Љубица Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1140/3 К.О. Брасина 351-140 28.07.2017.
91. Секулић (Милош) Миладин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1220/2 К.О. Брасина 351-142 31.07.2017.
92. Владић Војин Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 373/1 К.О. Брасина 351-144 01.08.2017.
93. Алексић Бошко Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 537/3 К.О. Брасина 351-147 07.08.2017.
94. Чикарић Радислав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2379/1 К.О. В.Река 351-150 15.08.2017.
95. Мехмедовић Седија Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 369/5 К.О. Сакар 351-151 10.08.2017.
96. Дураковић (Мехмед) Алија Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 369/5 К.О. Сакар 351-152 08.08.2017.
97. Николић Божо Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3069/1 К.О. В.Река 351-157 11.08.2017.
98. Костадиновић Богосав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1238/6 К.О. М.Зворник 351-158 15.08.2017.
99. Костадиновић Михаило Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1238/7 К.О. М.Зворник 351-159 15.08.2017.
100. Николић Милојко Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3176 К.О. В.Река 351-160 14.08.2017.
101. Радић Милош Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 3403 К.О. В.Река 351-161 15.08.2017.
102. Којић Драган Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 1725/2 К.О. Брасина 351-164 29.08.2017.
103. Владић Драган и Владан Озакоњење стамб.и помоћ. објекта на к.п.бр. 645/4 К.О. Брасина 351-165 18.08.2017.
104. Мићић Милисав Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 886/1 К.О. В.Река 351-167 21.08.2017.
105. Петровић Милан Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1052/2 К.О. Д.Борина 351-168 22.08.2017.
106. Николић Гојко Озакоњење дела стамб. објекта и два помоћ.на к.п.бр. 3161/1 К.О. В.Река 351-169 24.08.2017.
107. Полоћ Славољуб Озакоњење стамб. објекта П+1, на к.п.бр. 373/1 К.О. Б.Река 351-170 24.08.2017.
108. Станковић Горан Захтев за озакоњење стамб.објекта к.п.1234/4 к.о Радаљ 351-171 25.08.2017.
109. Потоковић Хазим Захтев за озакоњење дела стамб.обј. На к.п. 378/8 к.о. Сакар 351-172 25.08.2017.
110. СТР ТИБ М.Зворник Захтев за озакоњење склад.грађ.материјала на к.п.822/3 к.о. М.Зворник 351-173 01.12.2017.
111. СЗТР МНМ Радаљ Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п. 822/3 М.Зворник 351-174 04.12.2017.
112. Божић Никола (Амајић) Захтев за озакоњење помоћног обј. На к.п. 695/3 к.о.Читлук 351-179 29.08.2017.
113. Остојић Драгомир Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п. 477/4 к.о.Сакар 351-182 28.08.2017.
114. Јевтић Александар Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п. 66/3 к.о.Сакар 351-183 28.08.2017.
115. Радић Милутин Захтев за озакоњење помоћног обј. На к.п.822/9 к.о. М.Зворник 351-185 29.09.2017.
116. Васић Светислав захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 1007/4 к.о. Доња Борина 351-186 06.06.2017.
117. Васић Миленија Захтев за озајоњење стамб.обј. На к.п. 2142/1 к.о. Радаљ 351-191 08.09.2017.
118. Тешић Д.Жељко Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п.1199/2 к.о. М.Зворник 351-189 06.09.2017.
119. Алексић Томиславка Захтев за озакоњење пом.и стамб.обј. На к.п.1177/23 к.о. Д.Борина 351-192 18.10.2017.
120. Тодић Јесенко Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п.317/10 к.о. Брасина 351-193 07.09.2017.
121. Тадић Љиљана Захтев за озакоњење стамб.обј на к.п.2063/2 к.о. Радаљ 351-194 20.10.2017.
122. Ћорлука Милена Захтев за озакоњење стамб.објекта на на к.п. 1019/10 к.о. Цулине 351-195 19.09.2017.
123. Миловановић Милинко Захтев за озакоњење стамб.објек. На к.п.970/2 к.о. Доња Борина 351-196 11.09.2017.
124. Марковић Вера Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п. 992 к.о.Читлук 351-198 11.09.2017.
125. Томић Мирослав Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 914 к.о.Брасина и помоћног обј. На к.п. 912 к.о. Брасина 351-199 12.09.2017.
126. Смиљанић Ненад Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п.285. к.о. Сакар 351-200 13.09.2017.
127. Тадић Жељко Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 1201 к.о.Брасина 351-201 11.01.2018
128. Томић Марица Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 306/4 к.о. Будишић 351-202 28.09.2017.
129. Радојчић Милош Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п.1259/1 и стамб.и помоћног обј.на к.п. 1261/2 к.о. М.Зворник 351-203 18.09.2017.
130. Шрндић Мехмед Захтев за озакоњење стамб.и два помоћна обј.на к.п.76/3 К.о. Сакар 351-204 19.09.2017.
131. Божић Никола (Амајић) Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п. 695/3 к.о. Читлук 351-205 18.09.2017.
132. Ерић Мирослав Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 306/5 к.о. Будишић 351-208 25.09.2017.
133. Савић Миленко Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 3063/1 к.о. В.Река 351-210 20.09.2017.
134. Смиљанић Алимпије Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п.3242 к.о. В.Река 351-211 26.09.2017.
135. Савић Живорад Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п. 2400/4 к.о В.Река 351-212 20.09.2017.
136. Танасковић П. Зоран Захтев за озакоњење помоћног објектана к.п. 967/5 к.о. Д.Борина 351-213 26.09.2017.
137. Јокић Зоран и Јокић Милош Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена и помоћног објекта на к.п.979/2и 979/1 к.о. Д.Борина 351-219 29.09.2017.
138. Јездић Бранка Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 395/3 к.о. Брасина 351-220 02.10.2017.
139 Мијаиловић Милорад Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 499/3 к.о. Мали Зворник 351-228 12.10.2017.
140 Караклић Милка Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 610/3 к.о. Брасина 351-229 12.10.2017.
142 Милановић Радомир Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу дела ст.обј.и помоћног објекта на к.п. 2325/1 к.о. Доња Борина 351-230 02.11.2017.
143 Ковачевић Јоцо Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног обекта на к.п. 1296/4 К.О. Доња Борина 351-237 23.10.2017.
144 Петковић Драган Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 3433/5 К.О. Велика Река 351-238 15.01.2018
145 Томић Живадин Будишић Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3402/5 К.О. Будишић 351-239 28.12.2017
146 Петковић Миливоје Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3402 К.О. Велика Река 351-240 02.11.2017.
147 Савић (Милорад) Драган Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 978/4 К.О. Доња Борина 351-246 17.11.2017.
148 Лончарић Љиљана Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 317/11 К.О. Брасина 351-247 03.11.2017.
149 Митровић Бошко Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног на к.п. 3128/5 К.О. Велика Река 351-248 05.01.2018.
150 Гајић Милојка Лешница Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена објекта на к.п. 777/3 К.О. Будишић 351-249 02.11.2017.
151 Томић Бранислав Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 645/1 К.О. Брасина 351-250 03.11.2017.
152 Стојановић Константин Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 2517/4 К.О. Доња Борина 351-255 07.11.2017.
153 Танасковић Ранко Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 914/1 К.О. Доња Борина 351-278 14.11.2017.
154 Кокоровић Шабан Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1114 К.О. Мали Зворник 351-279 10.11.2017.
155 Вучуревић Радован Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1392/2 К.О. Доња Борина 351-280 10.11.2017.
156 Зулић Роса Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 951/2 К.О. Мали Зворник 351-281 14.11.2017.
157 Врачевић Настос Цулине Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1167/5 К.О. Цулине 351-286 14.11.2017.
158 Томић Живан Будишић Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 488/7 К.О. Будишић 351-288 20.12.2017.
159 Станковић Миодраг Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 832 К.О. Мали Зворник 351-289 17.11.2017.
160 Буљубашић Салих Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 289/5 К.О. Мали Зворник 351-290 16.11.2017.
161 Крндић Нијаз Сакар Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 369/3 К.О.Сакар 351-298 17.11.2017.
162 Аврамовић Милена Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 1455/2 К.О.Брасина 351-300 14.12.2017.
163 Ристић Бранко Радаљ Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 791/1 К.О.Радаљ 351-301 21.11.2017.
164 Антонић Богољуб Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 2397/3 К.О.Велика Река 351-302 23.11.2017.
165 Костић Бојка Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1295 К.О. Мали Зворник 351-304 22.12.2017.
166 Караклић Славко Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.584/3 К.О. Брасина 351-308 23.11.2017.
167 Јевтић Милан Нови Београд Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п.бр.1469/2 К.О. Брасина 351-311 28.11.2017.
168 Тадић Милка Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1341 К.О. Брасина 351-315 29.11.2017.
168 Миловановић Милован и Милан Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног ,помоћног и економског објекта на к.п.бр.3062/1 К.О.Велика Река 351-319 01.12.2017.
170 Ђорђевић Славица Б.Паланка Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 602 К.О.Радаљ 351-320 01.12.2017.
171 Кржавић Нурија Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 886/2 К.О. Мали Зворник 351-321 04.12.2017.
172 Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 775/2 К.О. Велика Река 351-322 04.12.2017.
173 Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1181 К.О. Доња Трешњица 351-323 04.12.2017.
174 Зољић Милан Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 783 К.О. Мали Зворник 351-326 06.12.2017.
175 Павловић Милован Београд Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п.бр.1192/2 К.О. Доња Борина 351-331 08.12.2017.
176 Мићић Мићо Цулине Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1022/5 К.О. Цулине 351-334 14.12.2017.
177 Мићић Мићо Цулине Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1022/2 К.О. Цулине 351-335 14.12.2017.
178 Бошковић Весна Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 1025/6 К.О. Мали Зворник 351-339 15.12.2017.
180 Јурошевић Миладин Велика Река Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1179/3 К.О. Велика Река 351-341 21.12.2017.
181 Јевтић Драган Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 533/7 К.О.Брасина 351-342 22.12.2017.
182 Јокановић Драган Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 77/1 К.О. Сакар 351-343 27.12.2017.
183 Петровић Вујадин Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 97/8 К.О. Мали Зворник 351-344 22.12.2017.
184 Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 2862/1 К.О. Радаљ 351-345 29.12.2017.
185 Костић Миодраг Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 668 К.О. Брасина 351-346 26.12.2017.
186 Гаврић Рајна Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 958/10 К.О.Доња Борина 351-348 27.12.2017.
187 Мићић Милош Доња Борина Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 1059/3 К.О.Доња Борина 351-349 28.12.2017.
188 Ћемаловић Мугдим Мали Зворник Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 948/1 К.О.Мали Зворник 351-350 28.12.2017.
189 Владић Нада Брасина Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена објекта на к.п. 672/3 К.О.Брасина 351-353 03.01.2018.
190 Цвијић Миленко Радаљ Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.706/3 К.О. Радаљ 351-189 31.05.2018
191 Јовичић Драган Нови Сад Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр.2254/2 К.О. Доња Трешњица 351-193 31.05.2018
192 Мићић Миљан Доња Борина Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр.1292/3 К.О. Доња Борина 351-194 31.05.2018
193 Миоковић Драгица Мали Зворник Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр.1270/1 К.О. Мали Зворник 351-202 08.06.2018
194 Ђонлић Асим, Алија, Лутвија, Елвир и Елвира Мали Зворник Захтев за озакоњење помоћног објекта летња кухиња на к.п.бр.966/1 К.О. Мали Зворник 351-212 20.06.2018
195 Јеремић Драгиша Мали Зворник Захтев за озакоњење два помоћна објекта на к.п.бр.1223/5 К.О. Мали Зворник 351-216 21.06.2018
196 Стевановић Зоран Радаљ Захтев за озакоњење стамбеног помоћног објекта на к.п.бр.3125/3 К.О. Радаљ 351-217 22.06.2018
197 Радић Милисав Радаљ Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр.666/3 К.О. Радаљ 351-220 22.06.2018
198 Јашаревић Азра,Муратовић Амра и Зулић Алма Захтев за озакоњење два стамбена и помоћног објекта на к.п.бр.894 К.О. Мали Зворник 351-224 26.06.2018
199 Васић Вујо Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр.2330/2 К.О. Доња Трешњица 351-225 27.06.2018
200 Илић Милош Радаљ Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр.1842 К.О. Радаљ 351-234 16.07.2018
201 Радић Цвијан Захтев за озакоњење стамбеног објекта на к.п.бр.1857/3 К.О. Радаљ 351-260 23.07.2018
202 Милановић Раденко Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.2197 и 2325/1 К.О. Доња Борина 351-262 24.07.2018
203 Радић Настос Радаљ Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1836/1 К.О. Радаљ 351-264 26.07.2018
204 Млађеновић Неђо Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр.1317/5 К.О.Доња Борина 351-265 27.07.2018
205 Петровић Миленко Захтев за озакоњење стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1315/2 К.О. Доња Борина 351-266 27.07.2018
206 Ристић Драгољуб Радаљ Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п.бр.1193/6 К.О.Радаљ 351-268 31.07.2018

Информативни билтен општине Мали Зворник